Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Aspekty biznesowe

Przeniesienie autorskich praw majątkowych nie zawsze jest wystarczające Przeniesienie autorskich praw majątkowych nie zawsze jest wystarczające

Przeniesienie autorskich praw majątkowych nie zawsze jest wystarczające

Zagadnieniami, które często są pomijane w  umowach prawno-autorskich, jest uregulowanie eksploatacji praw zależnych do utworów oraz określenie zasad wykonywania autorskich praw osobistych do utworu. Tymczasem uwzględnienie tych kwestii może okazać się niezbędne do pełnego skorzystania z nabytego utworu, w szczególności jeżeli nabywca zamierza w jakikolwiek sposób dostosowywać dany utwór do swoich potrzeb.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych nie zawsze jest wystarczające

Patent a uprawnienia posiadacza wyrobu według wynalazku Patent a uprawnienia posiadacza wyrobu według wynalazku

Patent a uprawnienia posiadacza wyrobu według wynalazku

Treścią patentu na wynalazek jest – najogólniej rzecz biorąc – wyłączność korzystania w sposób zarobkowy lub zawodowy, na terytorium określonego państwa, z wynalazku będącego przedmiotem patentu. W związku z powyższym osoba uprawniona może zakazać osobie trzeciej korzystania z opatentowanego wynalazku, jeżeli osoba ta nie uzyska jej stosownej zgody.

Patent a uprawnienia posiadacza wyrobu według wynalazku

Pięć grzechów głównych wynalazcy Pięć grzechów głównych wynalazcy

Pięć grzechów głównych wynalazcy

Uzyskanie patentu jest dla naukowca czy wynalazcy zwieńczeniem nierzadko wieloletniej pracy badawczej. Tym ważniejsze jest, by nie zaprzepaścić tych wysiłków, popełniając błędy uniemożliwiające ekspertom Urzędu Patentowego przyznanie odpowiedniej ochrony dla opracowanego rozwiązania. Oto pięć najczęstszych błędów popełnianych przez wynalazców i przedsiębiorców przy okazji dokonywania zgłoszenia patentowego opracowanego rozwiązania.

Pięć grzechów głównych wynalazcy

Sprzedaż praw w związku z działalnością naukowca będzie czynnością opodatkowaną Sprzedaż praw w związku z działalnością naukowca będzie czynnością opodatkowaną

Sprzedaż praw w związku z działalnością naukowca będzie czynnością opodatkowaną

Coraz więcej w kontekście komercjalizacji wyników badań naukowych mówi się o tzw. uwłaszczeniu naukowców, które ma polegać na przekazaniu naukowcom prawa do swobodnego dysponowania osiągnięciami ich pracy naukowej i twórczej. Projekt odpowiednich przepisów w tym zakresie jest już gotowy, w związku z czym należy przypuszczać, że ich wprowadzenie jest raczej przesądzone. Z chwilą wejścia w życie zmienionych przepisów sytuacja naukowca zmieni się diametralnie – stanie się on bowiem równorzędnym partnerem biznesowym dla przedsiębiorców zainteresowanych komercyjnym zastosowaniem wyników jego pracy naukowej lub twórczej.

Sprzedaż praw w związku z działalnością naukowca będzie czynnością opodatkowaną

Innowacyjne przedsiębiorstwo korzysta z preferencji Innowacyjne przedsiębiorstwo korzysta z preferencji

Innowacyjne przedsiębiorstwo korzysta z preferencji

Zakup efektów prac badawczo rozwojowych umożliwia przedsiębiorcom korzystanie z wielu korzyści podatkowych. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadza możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych na nabycie nowych technologii (odliczeniu nie podlegają zatem koszty wytworzenia nowych technologii we własnym zakresie). Odliczenia mogą wynieść maksymalnie do 50% wartości tych wydatków.

Innowacyjne przedsiębiorstwo korzysta z preferencji

Przed dokapitalizowaniem spółki warto rozważyć skutki podatkowe Przed dokapitalizowaniem spółki warto rozważyć skutki podatkowe

Przed dokapitalizowaniem spółki warto rozważyć skutki podatkowe

W publikacji „Kilka sposobów dokapitalizowania spółki celowej” wskazano kilka możliwości, jakie mogą być wykorzystane w celu dokapitalizowania uczelnianej spółki celowej. Zastrzyk finansowy dla takiej spółki może mieć postać bezzwrotną (wniesienie wkładów na kapitał zakładowy lub na inne kapitały tworzone przez spółkę) lub zwrotną (pożyczka, a w określonych warunkach także dopłaty). Przed podjęciem decyzji na temat wyboru konkretnej formy dofinansowania

Przed dokapitalizowaniem spółki warto rozważyć skutki podatkowe

Masz pytanie w sprawie zarządzania infrastrukturą badawczą? Zapytaj eksperta

Ekspert NCBR
Ekspert NCBR
Regulamin komercjalizacji B+R
Najlepsi fachowcy
Skuteczna pomoc
Odpowiedź eksperta na piśmie