Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Przedmiot komercjalizacji

Wyniki prac badawczych i rozwojowych są uznawane i chronione na podstawie różnych ustaw i mogą stanowić: wynalazki chronione patentami, wzory użytkowe chronione prawami ochronnymi, wzory przemysłowe chronione prawami z rejestracji. Prawo autorskie chroni utwory czyli każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze. Niekiedy również koncepcje, pomysły, metody oraz know-how mogą przesatwiać rzeczywistą wartość i konieczne staje się podejmowanie działań mających na celu ich ochronę.

Umowa komercjalizacji IP powinna określać sposób wdrożenia rozwiązania, które jest wynikiem prac badawczo-rozwojowych oraz osobę odpowiedzialną za to wdrożenie.

Umowa komercjalizacji IP powinna w przypadku wyboru przez strony modelu współwłasności rozwiązania (wyników) określać sposób zarządu tymi prawami własności przemysłowej przez strony. Należy pamiętać, iż w braku odmiennych postanowień dotyczących zarządu prawami do rozwiązania zastosowanie będą miały odpowiednio przepisy prawa Autorskiego, PWP oraz kodeksu cywilnego (przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych).

Rodzaje licencji Rodzaje licencji

Rodzaje licencji

Umowy licencyjne pozwalają na różne ukształtowanie relacji między licencjodawcą a licencjobiorcą. Cechy licencji różnią się także nieznacznie w przypadku poszczególnych praw własności intelektualnej. Zasadniczo jednak każda licencja upoważnia licencjobiorcę do korzystania z przedmiotu tych praw.

Rodzaje licencji

W komercjalizacji leku ochronę zapewnia prawo farmaceutyczne W komercjalizacji leku ochronę zapewnia prawo farmaceutyczne

W komercjalizacji leku ochronę zapewnia prawo farmaceutyczne

Poza ochroną patentową przewidzianą przepisami ustawy – Prawo własności przemysłowej, równolegle również przepisy Prawa farmaceutycznego (dalej: PF) przewidują rozwiązania zapewniające czasowy monopol innowacyjnym lekom. Są nimi wyłączność danych oraz wyłączność rynkowa.

W komercjalizacji leku ochronę zapewnia prawo farmaceutyczne

Wyczerpanie praw z patentu umożliwia dozwolone korzystanie z produktu Wyczerpanie praw z patentu umożliwia dozwolone korzystanie z produktu

Wyczerpanie praw z patentu umożliwia dozwolone korzystanie z produktu

W prawie przewidziane są sytuacje, w których dozwolone jest korzystanie przez osoby trzecie z wyrobu według wynalazku lub wytworzonego sposobem według wynalazku, polegające na jego oferowaniu do sprzedaży lub na dalszym wprowadzaniu do obrotu, o ile wyrób ten został uprzednio wprowadzony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez uprawnionego lub za jego zgodą.

Wyczerpanie praw z patentu umożliwia dozwolone korzystanie z produktu

Projektowanie nowych wyrobów medycznych Projektowanie nowych wyrobów medycznych

Projektowanie nowych wyrobów medycznych

Każdy proces rejestracji nowego wyrobu medycznego wymaga indywidualnego podejścia i przygotowania wszystkich dokumentów tak, aby stanowiła potwierdzenie jego funkcji, zarówno w zakresie wykonania wszystkich prac rozwojowych i badań klinicznych, jak i odpowiedniego uzasadnienia opartego na wiarygodnej literaturze naukowej.

Projektowanie nowych wyrobów medycznych

Projektowanie i komercjalizacja żywności bezglutenowej Projektowanie i komercjalizacja żywności bezglutenowej

Projektowanie i komercjalizacja żywności bezglutenowej

Opracowanie nowych receptur czy stworzenie technologii umożliwiającej powstanie innowacyjnych produktów bezglutenowych w warunkach laboratoryjnych jest ważnym etapem lecz należy pamiętać, że najważniejsza faza prac to zapewnienie „bezglutenowości” w warunkach rzeczywistych.

Projektowanie i komercjalizacja żywności bezglutenowej

Wykorzystanie osocza i elementów krwi w terapiach medycznych Wykorzystanie osocza i elementów krwi w terapiach medycznych

Wykorzystanie osocza i elementów krwi w terapiach medycznych

Materiały krwiopochodne mogą zostać sklasyfikowane zarówno jako produkty lecznicze jak i wyroby medyczne. Odpowiedź na pytanie od czego to zależy znajduje się w zapisach prawnych określających zasady wprowadzania na rynek leków i wyrobów medycznych.

Wykorzystanie osocza i elementów krwi w terapiach medycznych

Masz pytanie w sprawie zarządzania infrastrukturą badawczą? Zapytaj eksperta

Ekspert NCBR
Ekspert NCBR
Regulamin komercjalizacji B+R
Najlepsi fachowcy
Skuteczna pomoc
Odpowiedź eksperta na piśmie