Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Ścieżki komercjalizacji

Podstawowe ścieżki komercjalizacji B+R istniejących rozwiązań:

1) Komercjalizacja bezpośrednia - umowa pomiędzy jednostką naukową a podmiotem prywatnym – licencja lub przeniesienie praw do wyników B+R,
2) Komercjalizacja pośrednia – udzielenie licencji lub przeniesienie praw do wyników B+R za pośrednictwem spółki,
3) Komercjalizacja z udziałem jednostki naukowej/naukowca – udzielenie licencji lub udzielenie praw wraz z dalszą współpracą nad rozwojem wyniku B+R w celu wdrożenia.

Zmiana strategii komercjalizacji wyników badań w praktyce Zmiana strategii komercjalizacji wyników badań w praktyce

Zmiana strategii komercjalizacji wyników badań w praktyce

Dynamiczne zmiany oraz poziom zaawansowania powodują, że lista czynników determinujących wybór danej strategii komercjalizacji wytworzonych dóbr intelektualnych bardzo często się wydłuża. W praktyce mamy więc do czynienia z coraz bardziej zaawansowanymi procesami wdrożeniowymi.

Zmiana strategii komercjalizacji wyników badań w praktyce

Zakres monopolu patentowego Zakres monopolu patentowego

Zakres monopolu patentowego

W procesie komercjalizacji wyników badań coraz częściej pojawia się dylemat: patentować wyniki, które spełniają założenia dotyczące wynalazku, czy nie patentować i starać się utrzymać jego istotę w tajemnicy (jako tzw. know-how).

Zakres monopolu patentowego

Ocena potencjału nowej technologii w procesie komercjalizacji Ocena potencjału nowej technologii w procesie komercjalizacji

Ocena potencjału nowej technologii w procesie komercjalizacji

Kluczem do ostatecznego sukcesu czyli wdrożenia nowego rozwiązania i sprzedaży produktów na rynku jest odpowiednia (i systematyczna) ocena jego rzeczywistego potencjału – czyli możliwych korzyści jakie może uzyskać przedsiębiorca, który wdroży dane rozwiązanie.

Ocena potencjału nowej technologii w procesie komercjalizacji

Ścieżki patentowania Ścieżki patentowania

Można występować o udzielenie ochrony patentowej praktycznie na całym świecie, w każdym kraju z osobna. Należy jednak pamiętać, że będzie to kosztować fortunę, setki tysięcy euro. Właśnie dlatego odpowiednie określenie miejsca, w którym wystąpisz o ochronę patentową, jest tak istotne.

Ścieżki patentowania

Czy licencja zawsze musi być wypowiadalna? Czy licencja zawsze musi być wypowiadalna?

Czy licencja zawsze musi być wypowiadalna?

Twórca, jako podmiot uprawniony do rozporządzania swoim utworem na wszystkich polach eksploatacji, może zdecydować o samodzielnym korzystaniu ze swojego utworu bądź umożliwić innemu podmiotowi korzystanie z utworu np. na podstawie udzielonej licencji.

Czy licencja zawsze musi być wypowiadalna?

Ścieżka komercjalizacji z udziałem naukowca Ścieżka komercjalizacji z udziałem naukowca

Ścieżka komercjalizacji z udziałem naukowca

Ustalenie roli powinno zależeć od projektu i zakresu, w jakim pracownik naukowiec powinien zaangażować się w spółkę, aby osiągnąć zamierzone rezultaty, a z drugiej strony zabezpieczyć interes swojej jednostki macierzystej (know-how itd).

Ścieżka komercjalizacji z udziałem naukowca

Wniesienie praw własności intelektualnej do spółki kapitałowej Wniesienie praw własności intelektualnej do spółki kapitałowej

Wniesienie praw własności intelektualnej do spółki kapitałowej

Wkład niepieniężny może zostać wniesiony do spółki przez PJB (będącej wspólnikiem lub akcjonariuszem) jako forma pokrycia kapitału zakładowego. W zamian PJB otrzymuje udziały w spółce z o.o. lub akcje w spółce akcyjnej. Wkładem niepieniężnym mogą być prawa do rzeczy (ruchomości bądź nieruchomości) oraz inne prawa majątkowe (w tym prawa autorskie, patenty, inne prawa własności intelektualnej, oraz know-how).

Wniesienie praw własności intelektualnej do spółki kapitałowej

Masz pytanie w sprawie zarządzania infrastrukturą badawczą? Zapytaj eksperta

Ekspert NCBR
Ekspert NCBR
Regulamin komercjalizacji B+R
Najlepsi fachowcy
Skuteczna pomoc
Odpowiedź eksperta na piśmie