Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Ścieżki komercjalizacji

Podstawowe ścieżki komercjalizacji B+R istniejących rozwiązań:

1) Komercjalizacja bezpośrednia - umowa pomiędzy jednostką naukową a podmiotem prywatnym – licencja lub przeniesienie praw do wyników B+R,
2) Komercjalizacja pośrednia – udzielenie licencji lub przeniesienie praw do wyników B+R za pośrednictwem spółki,
3) Komercjalizacja z udziałem jednostki naukowej/naukowca – udzielenie licencji lub udzielenie praw wraz z dalszą współpracą nad rozwojem wyniku B+R w celu wdrożenia.

Rodzaje spółek, które mogą być tworzone przez PJB z podmiotem prywatnym Rodzaje spółek, które mogą być tworzone przez PJB z podmiotem prywatnym

Rodzaje spółek, które mogą być tworzone przez PJB z podmiotem prywatnym

Państwowe Jednostki Badawcze mogą tworzyć spółki handlowe (przy czym instytuty badawcze mogą tworzyć wyłącznie spółki kapitałowe). Spółkami handlowymi są spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna.

Rodzaje spółek, które mogą być tworzone przez PJB z podmiotem prywatnym

Masz pytanie w sprawie zarządzania infrastrukturą badawczą? Zapytaj eksperta

Ekspert NCBR
Ekspert NCBR
Regulamin komercjalizacji B+R
Najlepsi fachowcy
Skuteczna pomoc
Odpowiedź eksperta na piśmie