Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Dobre praktyki

Zakres monopolu patentowego Zakres monopolu patentowego

Zakres monopolu patentowego

W procesie komercjalizacji wyników badań coraz częściej pojawia się dylemat: patentować wyniki, które spełniają założenia dotyczące wynalazku, czy nie patentować i starać się utrzymać jego istotę w tajemnicy (jako tzw. know-how).

Zakres monopolu patentowego

Suplementy diety i alternatywne ścieżki komercjalizacji Suplementy diety i alternatywne ścieżki komercjalizacji

Suplementy diety i alternatywne ścieżki komercjalizacji

Z perspektywy osób planujących komercjalizację wyników badań biotechnologicznych wejście na rynek związany z popularną ostatnio żywnością prozdrowotną i suplementami diety na pierwszy rzut oka może wydawać się bardzo intratny.

Suplementy diety i alternatywne ścieżki komercjalizacji

Wyczerpanie praw z patentu umożliwia dozwolone korzystanie z produktu Wyczerpanie praw z patentu umożliwia dozwolone korzystanie z produktu

Wyczerpanie praw z patentu umożliwia dozwolone korzystanie z produktu

W prawie przewidziane są sytuacje, w których dozwolone jest korzystanie przez osoby trzecie z wyrobu według wynalazku lub wytworzonego sposobem według wynalazku, polegające na jego oferowaniu do sprzedaży lub na dalszym wprowadzaniu do obrotu, o ile wyrób ten został uprzednio wprowadzony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez uprawnionego lub za jego zgodą.

Wyczerpanie praw z patentu umożliwia dozwolone korzystanie z produktu

Ocena potencjału nowej technologii w procesie komercjalizacji Ocena potencjału nowej technologii w procesie komercjalizacji

Ocena potencjału nowej technologii w procesie komercjalizacji

Kluczem do ostatecznego sukcesu czyli wdrożenia nowego rozwiązania i sprzedaży produktów na rynku jest odpowiednia (i systematyczna) ocena jego rzeczywistego potencjału – czyli możliwych korzyści jakie może uzyskać przedsiębiorca, który wdroży dane rozwiązanie.

Ocena potencjału nowej technologii w procesie komercjalizacji

Deregulacja procedury nabywania przez pracowników naukowych praw do wypracowanych wyników badań w praktyce uczelni i instytutów PAN – uwarunkowania decyzyjne Deregulacja procedury nabywania przez pracowników naukowych praw do wypracowanych wyników badań w praktyce uczelni i instytutów PAN – uwarunkowania decyzyjne

Deregulacja procedury nabywania przez pracowników naukowych praw do wypracowanych wyników badań w praktyce uczelni i instytutów PAN – uwarunkowania decyzyjne

Już 31 grudnia 2016 roku wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej. Jedną z głównych zmian tej ustawy jest modyfikacja o charakterze deregulacyjnym odnosząca się do procedury przekazywania praw do wyników badań pracownikom (twórcom) przez jednostki badawcze (uczelnie i instytuty Polskiej Akademii Nauk).

Deregulacja procedury nabywania przez pracowników naukowych praw do wypracowanych wyników badań w praktyce uczelni i instytutów PAN – uwarunkowania decyzyjne

Droga wynalazcy do sukcesu Droga wynalazcy do sukcesu

Jeżeli rozwiązanie ma potencjał, należy przede wszystkim wystąpić o udzielenie patentu w Polsce (art. 40 prawa własności przemysłowej). Dopiero po złożeniu zgłoszenia można przystąpić do pracy nad publikacją naukową oraz podjąć rozmowy z osobami trzecimi (np. potencjalnymi współpracownikami i inwestorami).

Droga wynalazcy do sukcesu

Ścieżki patentowania Ścieżki patentowania

Można występować o udzielenie ochrony patentowej praktycznie na całym świecie, w każdym kraju z osobna. Należy jednak pamiętać, że będzie to kosztować fortunę, setki tysięcy euro. Właśnie dlatego odpowiednie określenie miejsca, w którym wystąpisz o ochronę patentową, jest tak istotne.

Ścieżki patentowania

Masz pytanie w sprawie zarządzania infrastrukturą badawczą? Zapytaj eksperta

Ekspert NCBR
Ekspert NCBR
Regulamin komercjalizacji B+R
Najlepsi fachowcy
Skuteczna pomoc
Odpowiedź eksperta na piśmie