Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Dobre praktyki

Jak skutecznie komercjalizować? Jak skutecznie komercjalizować?

Jak skutecznie komercjalizować?

Zeszłoroczna październikowa nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym otworzyła pracownikom naukowym nowe możliwości komercjalizacji wyników prowadzonych przez nich prac badawczo-rozwojowych w ramach uczelni publicznych. Jednakże sama możliwość nie oznacza jeszcze skutecznej komercjalizacji innowacji. Co więc powinien zrobić naukowiec, który w ramach stosunku pracy na uczelni publicznej stworzył np. wynalazek podlegający opatentowaniu, aby skutecznie go skomercjalizować?

Jak skutecznie komercjalizować?

Przepisy unijne dopuszczają korzystanie z dzieł osieroconych Przepisy unijne dopuszczają korzystanie z dzieł osieroconych

Przepisy unijne dopuszczają korzystanie z dzieł osieroconych

Zakres wyjątku umożliwiającego wybrane sposoby korzystania z utworów osieroconych został uregulowany w krajowych regulacjach bardzo wąsko. W chwili obecnej trwają prace nad zmianą ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych m.in. w tym zakresie.

Przepisy unijne dopuszczają korzystanie z dzieł osieroconych

Dokonywanie zmian w skomercjalizowanym utworze Dokonywanie zmian w skomercjalizowanym utworze

Dokonywanie zmian w skomercjalizowanym utworze

Pomimo skomercjalizowania utworu, twórcy w dalszym ciągu przysługują osobiste prawa autorskie, w tym przede wszystkim prawo do nienaruszalności treści i formy dzieła. W związku z tym dokonywanie zmian w utworze jest co do zasady zabronione.

Dokonywanie zmian w skomercjalizowanym utworze

Masz pytanie w sprawie zarządzania infrastrukturą badawczą? Zapytaj eksperta

Ekspert NCBR
Ekspert NCBR
Regulamin komercjalizacji B+R
Najlepsi fachowcy
Skuteczna pomoc
Odpowiedź eksperta na piśmie