Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Dobre praktyki

Pięć grzechów głównych wynalazcy Pięć grzechów głównych wynalazcy

Pięć grzechów głównych wynalazcy

Uzyskanie patentu jest dla naukowca czy wynalazcy zwieńczeniem nierzadko wieloletniej pracy badawczej. Tym ważniejsze jest, by nie zaprzepaścić tych wysiłków, popełniając błędy uniemożliwiające ekspertom Urzędu Patentowego przyznanie odpowiedniej ochrony dla opracowanego rozwiązania. Oto pięć najczęstszych błędów popełnianych przez wynalazców i przedsiębiorców przy okazji dokonywania zgłoszenia patentowego opracowanego rozwiązania.

Pięć grzechów głównych wynalazcy

Zarządzanie prawami i podział praw do wyników B+R Zarządzanie prawami i podział praw do wyników B+R

Zarządzanie prawami i podział praw do wyników B+R

Umowa dotycząca podziału praw reguluje przekazanie praw za wartość rynkową pomniejszoną o wkład w realizację projektu lub – jeśli ustalenie wartości rynkowej jest niemożliwe – za maksymalną cenę (korzyści).

Zarządzanie prawami i podział praw do wyników B+R

Pułapka przy rejestracji patentu Pułapka przy rejestracji patentu

Pułapka przy rejestracji patentu

Dotychczas skierowana głównie do przedsiębiorców praktyka oferowania płatnych wpisów do prywatnych internetowych rejestrów dotarła do wynalazców, firm i spółek zgłaszających patenty.

Pułapka przy rejestracji patentu

Twórca może zastosować podwyższone koszty uzyskania przychodów Twórca może zastosować podwyższone koszty uzyskania przychodów

Twórca może zastosować podwyższone koszty uzyskania przychodów

Zasadą jest, że pracownikowi uzyskującemu przychody z tytułu stosunku pracy przysługuje prawo do odliczenia ryczałtowych kosztów uzyskania przychodów, niezależnie od wymiaru czasu pracy (zgodnie z przepisem art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Twórca może zastosować podwyższone koszty uzyskania przychodów

Nie każdy wynalazek może być opatentowany Nie każdy wynalazek może być opatentowany

Nie każdy wynalazek może być opatentowany

Celem systemu patentowego jest zapewnienie wynalazkom jak najszerszej ochrony prawnej przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem, jak również zapewnienie twórcom prawa do wyłącznego korzystania z wynalazku z wyłączeniem innych osób. Ochrona ta nie ma jednak charakteru absolutnego – istnieje kilka grup wynalazków, które pomimo posiadania zdolności patentowej, nie mogą być objęte ochroną patentową oraz nie mogą być zarejestrowane w celu korzystania z przywilejów, jakie daje ochrona patentowa.

Nie każdy wynalazek może być opatentowany

Jak skutecznie przenieść autorskie prawa majątkowe? Jak skutecznie przenieść autorskie prawa majątkowe?

Jak skutecznie przenieść autorskie prawa majątkowe?

Ochrona w zakresie przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych jest głównie ustanowiona w interesie twórców (w tym przypadku naukowców), to osoba chcąca przenieść autorskie prawa majątkowe do swoich prac powinna pamiętać o kilku ważnych zasadach, związanych z obrotem autorskimi prawami majątkowymi.

Jak skutecznie przenieść autorskie prawa majątkowe?

Rodzaje licencji Rodzaje licencji

Rodzaje licencji

Umowy licencyjne pozwalają na różne ukształtowanie relacji między licencjodawcą a licencjobiorcą. Cechy licencji różnią się także nieznacznie w przypadku poszczególnych praw własności intelektualnej. Zasadniczo jednak każda licencja upoważnia licencjobiorcę do korzystania z przedmiotu tych praw.

Rodzaje licencji

Ścieżka komercjalizacji z udziałem naukowca Ścieżka komercjalizacji z udziałem naukowca

Ścieżka komercjalizacji z udziałem naukowca

Ustalenie roli powinno zależeć od projektu i zakresu, w jakim pracownik naukowiec powinien zaangażować się w spółkę, aby osiągnąć zamierzone rezultaty, a z drugiej strony zabezpieczyć interes swojej jednostki macierzystej (know-how itd).

Ścieżka komercjalizacji z udziałem naukowca

Masz pytanie w sprawie zarządzania infrastrukturą badawczą? Zapytaj eksperta

Ekspert NCBR
Ekspert NCBR
Regulamin komercjalizacji B+R
Najlepsi fachowcy
Skuteczna pomoc
Odpowiedź eksperta na piśmie