Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Dobre praktyki

Licencja powinna być świadomą formą korzystamia z oprogramowania Licencja powinna być świadomą formą korzystamia z oprogramowania

Licencja powinna być świadomą formą korzystamia z oprogramowania

Programiści komputerowi zwykli w swojej pracy korzystać z powszechnie dostępnych w Internecie fragmentów kodu źródłowego, zamieszczanych na różnorakich portalach wspierających rozwój oprogramowania, częstokroć bez świadomości istnienia regulacji związanych z zakresem korzystania z nich.

Licencja powinna być świadomą formą korzystamia z oprogramowania

Sprzedaż praw w związku z działalnością naukowca będzie czynnością opodatkowaną Sprzedaż praw w związku z działalnością naukowca będzie czynnością opodatkowaną

Sprzedaż praw w związku z działalnością naukowca będzie czynnością opodatkowaną

Coraz więcej w kontekście komercjalizacji wyników badań naukowych mówi się o tzw. uwłaszczeniu naukowców, które ma polegać na przekazaniu naukowcom prawa do swobodnego dysponowania osiągnięciami ich pracy naukowej i twórczej. Projekt odpowiednich przepisów w tym zakresie jest już gotowy, w związku z czym należy przypuszczać, że ich wprowadzenie jest raczej przesądzone. Z chwilą wejścia w życie zmienionych przepisów sytuacja naukowca zmieni się diametralnie – stanie się on bowiem równorzędnym partnerem biznesowym dla przedsiębiorców zainteresowanych komercyjnym zastosowaniem wyników jego pracy naukowej lub twórczej.

Sprzedaż praw w związku z działalnością naukowca będzie czynnością opodatkowaną

Wniesienie praw własności intelektualnej do spółki kapitałowej Wniesienie praw własności intelektualnej do spółki kapitałowej

Wniesienie praw własności intelektualnej do spółki kapitałowej

Wkład niepieniężny może zostać wniesiony do spółki przez PJB (będącej wspólnikiem lub akcjonariuszem) jako forma pokrycia kapitału zakładowego. W zamian PJB otrzymuje udziały w spółce z o.o. lub akcje w spółce akcyjnej. Wkładem niepieniężnym mogą być prawa do rzeczy (ruchomości bądź nieruchomości) oraz inne prawa majątkowe (w tym prawa autorskie, patenty, inne prawa własności intelektualnej, oraz know-how).

Wniesienie praw własności intelektualnej do spółki kapitałowej

Rodzaje spółek, które mogą być tworzone przez PJB z podmiotem prywatnym Rodzaje spółek, które mogą być tworzone przez PJB z podmiotem prywatnym

Rodzaje spółek, które mogą być tworzone przez PJB z podmiotem prywatnym

Państwowe Jednostki Badawcze mogą tworzyć spółki handlowe (przy czym instytuty badawcze mogą tworzyć wyłącznie spółki kapitałowe). Spółkami handlowymi są spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna.

Rodzaje spółek, które mogą być tworzone przez PJB z podmiotem prywatnym

Zarządzanie prawami własności intelektualnej Zarządzanie prawami własności intelektualnej

Zarządzanie prawami własności intelektualnej

Zarządzanie prawami własności intelektualnej to podejmowanie działań w celu identyfikacji wyników, które mogą podlegać ochronie, nabycia, uzyskania i utrzymania ochrony praw do nich oraz dysponowanie prawami w celu uzyskania korzyści,

Zarządzanie prawami własności intelektualnej

Wynalazki Wynalazki

Jakie są uprawnienia wynikające z patentu?

Wynalazki

Masz pytanie w sprawie zarządzania infrastrukturą badawczą? Zapytaj eksperta

Ekspert NCBR
Ekspert NCBR
Regulamin komercjalizacji B+R
Najlepsi fachowcy
Skuteczna pomoc
Odpowiedź eksperta na piśmie