Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Zarządzanie prawami B+R

Student i doktorant pod rygorem regulaminu Student i doktorant pod rygorem regulaminu

Student i doktorant pod rygorem regulaminu

Kiedy student i doktorant mają obowiązek stosowania wewnętrznych regulaminów zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, prawami własności przemysłowej czy zasad komercjalizacji w szkołach wyższych?

Student i doktorant pod rygorem regulaminu

Uwłaszczenie naukowca ze środków publicznych Uwłaszczenie naukowca ze środków publicznych

Uwłaszczenie naukowca ze środków publicznych

Przepisy PSW stanowią zasadniczo, że do komercjalizacji prac przez naukowca nie dochodzi, gdy badania naukowe lub prace rozwojowe były prowadzone z wykorzystaniem środków finansowych, których zasady przyznawania lub wykorzystywania określają odmienny niż w ustawie sposób dysponowania wynikami badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how związanym z tymi wynikami.

Uwłaszczenie naukowca ze środków publicznych

Przepisy unijne dopuszczają korzystanie z dzieł osieroconych Przepisy unijne dopuszczają korzystanie z dzieł osieroconych

Przepisy unijne dopuszczają korzystanie z dzieł osieroconych

Zakres wyjątku umożliwiającego wybrane sposoby korzystania z utworów osieroconych został uregulowany w krajowych regulacjach bardzo wąsko. W chwili obecnej trwają prace nad zmianą ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych m.in. w tym zakresie.

Przepisy unijne dopuszczają korzystanie z dzieł osieroconych

Dokonywanie zmian w skomercjalizowanym utworze Dokonywanie zmian w skomercjalizowanym utworze

Dokonywanie zmian w skomercjalizowanym utworze

Pomimo skomercjalizowania utworu, twórcy w dalszym ciągu przysługują osobiste prawa autorskie, w tym przede wszystkim prawo do nienaruszalności treści i formy dzieła. W związku z tym dokonywanie zmian w utworze jest co do zasady zabronione.

Dokonywanie zmian w skomercjalizowanym utworze

Masz pytanie w sprawie zarządzania infrastrukturą badawczą? Zapytaj eksperta

Ekspert NCBR
Ekspert NCBR
Regulamin komercjalizacji B+R
Najlepsi fachowcy
Skuteczna pomoc
Odpowiedź eksperta na piśmie