Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Zarządzanie prawami B+R

Czy autor udzielający licencji może sam korzystać z utworu? Czy autor udzielający licencji może sam korzystać z utworu?

Czy autor udzielający licencji może sam korzystać z utworu?

Udzielenie licencji na wykorzystanie utworu nie musi oznaczać pozbycia się przez twórcę wszelkich możliwości korzystania z własnej twórczości. Licencjodawca ma bowiem swobodę w kształtowaniu warunków umowy licencyjnej, a co za tym idzie swobodę w wyborze typu licencji. Strony umowy mają do wyboru licencję pełną i ograniczoną, wyłączną i niewyłączną, jak również licencję otwartą.

Czy autor udzielający licencji może sam korzystać z utworu?

Dlaczego warto rejestrować znaki towarowe Dlaczego warto rejestrować znaki towarowe

Dlaczego warto rejestrować znaki towarowe

Starannie opracowany znak towarowy może stanowić cenny kapitał każdej spółki. Często się podkreśla, że wykorzystywanie znaków towarowych zgodnie z ich przeznaczeniem przekłada się na większą wartość majątkową towarów i usług przedsiębiorcy, który jest właścicielem znaku

Dlaczego warto rejestrować znaki towarowe

Twórca jako pracownik w rozumieniu kodeksu pracy Twórca jako pracownik w rozumieniu kodeksu pracy

Twórca jako pracownik w rozumieniu kodeksu pracy

Zgodnie z ogólną zasadą wszelkie prawa autorskie, zarówno osobiste jak i majątkowe, przysługują twórcy, którym jest osoba, która dzieło stworzyła. Ustawa wprowadza domniemanie, że autorem jest ten, czyje nazwisko uwidoczniono na egzemplarzach utworu lub którego autorstwo podano do publicznej wiadomości w jakikolwiek inny sposób.

Twórca jako pracownik w rozumieniu kodeksu pracy

Co wolno bez posiadania licencji na utwór? Co wolno bez posiadania licencji na utwór?

Co wolno bez posiadania licencji na utwór?

Przedmiotem ochrony prawnej jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia, czyli utwór (ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Ochrona przysługuje co do zasady twórcy i daje mu prawo korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu, czyli np. opłat licencyjnych.

Co wolno bez posiadania licencji na utwór?

Tajność wynalazku przeszkodą w komercjalizacji rozwiązania Tajność wynalazku przeszkodą w komercjalizacji rozwiązania

Tajność wynalazku przeszkodą w komercjalizacji rozwiązania

W ustawie – Prawo własności przemysłowej istnieje jeszcze jedna sytuacja ograniczająca możliwość komercjalizacji wyników prac B + R, o której powinni pamiętać zarówno pracownicy naukowi jednostek naukowych zajmujących się zagadnieniami z zakresu obronności lub bezpieczeństwa państwa, jak również inni pracownicy prowadzący badania naukowe lub prace rozwojowe z tego zakresu.

Tajność wynalazku przeszkodą w komercjalizacji rozwiązania

Pięć grzechów głównych wynalazcy Pięć grzechów głównych wynalazcy

Pięć grzechów głównych wynalazcy

Uzyskanie patentu jest dla naukowca czy wynalazcy zwieńczeniem nierzadko wieloletniej pracy badawczej. Tym ważniejsze jest, by nie zaprzepaścić tych wysiłków, popełniając błędy uniemożliwiające ekspertom Urzędu Patentowego przyznanie odpowiedniej ochrony dla opracowanego rozwiązania. Oto pięć najczęstszych błędów popełnianych przez wynalazców i przedsiębiorców przy okazji dokonywania zgłoszenia patentowego opracowanego rozwiązania.

Pięć grzechów głównych wynalazcy

Zarządzanie prawami i podział praw do wyników B+R Zarządzanie prawami i podział praw do wyników B+R

Zarządzanie prawami i podział praw do wyników B+R

Umowa dotycząca podziału praw reguluje przekazanie praw za wartość rynkową pomniejszoną o wkład w realizację projektu lub – jeśli ustalenie wartości rynkowej jest niemożliwe – za maksymalną cenę (korzyści).

Zarządzanie prawami i podział praw do wyników B+R

Pułapka przy rejestracji patentu Pułapka przy rejestracji patentu

Pułapka przy rejestracji patentu

Dotychczas skierowana głównie do przedsiębiorców praktyka oferowania płatnych wpisów do prywatnych internetowych rejestrów dotarła do wynalazców, firm i spółek zgłaszających patenty.

Pułapka przy rejestracji patentu

Nie każdy wynalazek może być opatentowany Nie każdy wynalazek może być opatentowany

Nie każdy wynalazek może być opatentowany

Celem systemu patentowego jest zapewnienie wynalazkom jak najszerszej ochrony prawnej przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem, jak również zapewnienie twórcom prawa do wyłącznego korzystania z wynalazku z wyłączeniem innych osób. Ochrona ta nie ma jednak charakteru absolutnego – istnieje kilka grup wynalazków, które pomimo posiadania zdolności patentowej, nie mogą być objęte ochroną patentową oraz nie mogą być zarejestrowane w celu korzystania z przywilejów, jakie daje ochrona patentowa.

Nie każdy wynalazek może być opatentowany

Jak skutecznie przenieść autorskie prawa majątkowe? Jak skutecznie przenieść autorskie prawa majątkowe?

Jak skutecznie przenieść autorskie prawa majątkowe?

Ochrona w zakresie przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych jest głównie ustanowiona w interesie twórców (w tym przypadku naukowców), to osoba chcąca przenieść autorskie prawa majątkowe do swoich prac powinna pamiętać o kilku ważnych zasadach, związanych z obrotem autorskimi prawami majątkowymi.

Jak skutecznie przenieść autorskie prawa majątkowe?

Masz pytanie w sprawie zarządzania infrastrukturą badawczą? Zapytaj eksperta

Ekspert NCBR
Ekspert NCBR
Regulamin komercjalizacji B+R
Najlepsi fachowcy
Skuteczna pomoc
Odpowiedź eksperta na piśmie