Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Zarządzanie prawami B+R

Licencja powinna być świadomą formą korzystamia z oprogramowania Licencja powinna być świadomą formą korzystamia z oprogramowania

Licencja powinna być świadomą formą korzystamia z oprogramowania

Programiści komputerowi zwykli w swojej pracy korzystać z powszechnie dostępnych w Internecie fragmentów kodu źródłowego, zamieszczanych na różnorakich portalach wspierających rozwój oprogramowania, częstokroć bez świadomości istnienia regulacji związanych z zakresem korzystania z nich.

Licencja powinna być świadomą formą korzystamia z oprogramowania

Sprzedaż praw w związku z działalnością naukowca będzie czynnością opodatkowaną Sprzedaż praw w związku z działalnością naukowca będzie czynnością opodatkowaną

Sprzedaż praw w związku z działalnością naukowca będzie czynnością opodatkowaną

Coraz więcej w kontekście komercjalizacji wyników badań naukowych mówi się o tzw. uwłaszczeniu naukowców, które ma polegać na przekazaniu naukowcom prawa do swobodnego dysponowania osiągnięciami ich pracy naukowej i twórczej. Projekt odpowiednich przepisów w tym zakresie jest już gotowy, w związku z czym należy przypuszczać, że ich wprowadzenie jest raczej przesądzone. Z chwilą wejścia w życie zmienionych przepisów sytuacja naukowca zmieni się diametralnie – stanie się on bowiem równorzędnym partnerem biznesowym dla przedsiębiorców zainteresowanych komercyjnym zastosowaniem wyników jego pracy naukowej lub twórczej.

Sprzedaż praw w związku z działalnością naukowca będzie czynnością opodatkowaną

Zarządzanie prawami własności intelektualnej Zarządzanie prawami własności intelektualnej

Zarządzanie prawami własności intelektualnej

Zarządzanie prawami własności intelektualnej to podejmowanie działań w celu identyfikacji wyników, które mogą podlegać ochronie, nabycia, uzyskania i utrzymania ochrony praw do nich oraz dysponowanie prawami w celu uzyskania korzyści,

Zarządzanie prawami własności intelektualnej

Komercjalizacja prac B+R z udziałem twórców Komercjalizacja prac B+R z udziałem twórców

Komercjalizacja prac B+R z udziałem twórców

Twórcy wyników prac B+R mogą je komercjalizować wraz ze swoją jednostką (uczelnia, jednostka naukowa PAN, instytut badawczy). W szczególności dotyczy to sytuacji, w których twórcy są uprawnionymi lub współuprawnionymi do wyników prac B+R.

Komercjalizacja prac B+R z udziałem twórców

Co może współuprawniony z patentu? Co może współuprawniony z patentu?

Co może współuprawniony z patentu?

W prowadzenie badań naukowych i opracowywanie technologii coraz częściej zaangażowane są całe zespoły osób, które w różnym stopniu wnoszą wkład w finalny efekt prac, którym jest nowe rozwiązanie lub nowa technologia. Wskutek zaangażowania wielu podmiotów w prowadzenie wspólnych prac, może powstać pomiędzy uprawnionymi stosunek wewnętrzny, określany mianem wspólności lub współwłasności prawa. Więź ta może więc istnieć zarówno od chwili powstania wspólnego prawa (od stworzenia dzieła, na które może być udzielony patent), lecz może również powstać później, na skutek takich zdarzeń jak dziedziczenie czy sprzedaż udziału we wspólnym prawie.

Co może współuprawniony z patentu?

Swobodne korzystanie z prac studentów nie zawsze możliwe Swobodne korzystanie z prac studentów nie zawsze możliwe

Swobodne korzystanie z prac studentów nie zawsze możliwe

Uczelnia jest całkowicie pozbawiona możliwości skorzystania z pracy dyplomowej napisanej przez swojego studenta. Zgodnie bowiem z art. 15a ustawy o prawie autorskim, uczelni w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym przysługuje pierwszeństwo w opublikowaniu pracy dyplomowej studenta.

Swobodne korzystanie z prac studentów nie zawsze możliwe

Masz pytanie w sprawie zarządzania infrastrukturą badawczą? Zapytaj eksperta

Ekspert NCBR
Ekspert NCBR
Regulamin komercjalizacji B+R
Najlepsi fachowcy
Skuteczna pomoc
Odpowiedź eksperta na piśmie