Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Prawo

Kodeks cywilny.

Dz.U.2017.459

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

ITPB3/423-249/13/PS

Koszty wynagrodzeń wypłacanych pracownikom, zleceniobiorcom, osobom przyjmującym zamówienie w ramach umowy o dzieło oraz narzutów na te wynagrodzenia jako koszty uzyskania przychodów.

Usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych

Opinia UZP z dnia 7 grudnia 2011 r.

Wyłączenie stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych w przypadku usług w zakresie badań naukowych, prac rozwojowych oraz świadczenia usług badawczych (art. 4 pkt 3 lit. e).

Stosowanie PZP przez instytuty badawcze

Opinia UZP z dnia 7 grudnia 2011 r.

Obowiązek stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych przez instytuty badawcze (dawniej jednostki badawczo – rozwojowe).

Masz pytanie w sprawie komercjalizacji B+R? Zapytaj eksperta

Ekspert NCBR
Ekspert NCBR
Regulamin komercjalizacji B+R
Najlepsi fachowcy
Skuteczna pomoc
Odpowiedź eksperta na piśmie