Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wzory i instrukcje

Umowa pomiędzy współtwórcami utworu z komentarzem Umowa pomiędzy współtwórcami utworu z komentarzem

Dominuje pogląd, iż wspólne prawo autorskie dla współtwórców nie może powstać wbrew ich woli, innymi słowy utwór współautorski powstaje na skutek porozumienia w kwestii połączenia wkładów twórczych kilku autorów.

Umowa pomiędzy współtwórcami utworu z komentarzem

Umowa z naukowcem na przeniesienie wyników prac naukowych Umowa z naukowcem na przeniesienie wyników prac naukowych

Umowa z naukowcem na przeniesienie wyników prac naukowych

Możliwe jest nabycie przez pracownika naukowego uczelni publicznej oraz pracownika instytutu naukowego PAN praw do wyników badań naukowych, jeżeli powstały w ramach wykonywania przez takiego pracownika naukowego obowiązków ze stosunku pracy.

Umowa z naukowcem na przeniesienie wyników prac naukowych

Umowa o wspólności prawa Umowa o wspólności prawa

Umowa o wspólności prawa

W świetle przepisów, które obowiązują od 1 października 2014 r. (art. 86d–86i ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym), prawa do wyników badań naukowych oraz prac rozwojowych, stworzonych przez naukowca w ramach wykonywania obowiązków ze stosunku pracy w uczelni publicznej, przysługują uczelni publicznej.

Umowa o wspólności prawa

Umowa licencji Umowa licencji

Umowa licencji

Warto prześledzić dokładnie ścieżkę komercjalizacji z udzieleniem licencji aby ukształtować wzajemne prawa i obowiązki z tytułu licencji na wyniki prac B+R.

Umowa licencji

Umowa spółki projektowej Umowa spółki projektowej

Umowa spółki projektowej

W wypadku wyboru ścieżki komercjalizacji z utworzeniem spółki z podmiotem prywatnym należy przyjrzeć się korzyściom wynikającym z określonej struktury prawnej spólki projektowej.

Umowa spółki projektowej

Masz pytanie w sprawie komercjalizacji B+R? Zapytaj eksperta

Ekspert NCBR
Ekspert NCBR
Regulamin komercjalizacji B+R
Najlepsi fachowcy
Skuteczna pomoc
Odpowiedź eksperta na piśmie