Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Aktualności

Najnowsze informacje dotyczące komercjalizacji wyników badań w instytucjach publicznych oraz transferu technologii na zewnątrz instytucji w ramach umów zarządzania IP, licencji, przeniesienia praw lub wniesienia aportu do spółki typu spin-off lub spółki celowej. Zmiany prawne, regulacje podatkowe oraz orzecznictwo w obszarze zarządzania własnością praw intelektualnych. Wiadomości na temat innowacyjnych metod wdrażania technologii „opartej na wiedzy”.

Sejmowa komisja debatowała nad ustawą o instytutach badawczych Sejmowa komisja debatowała nad ustawą o instytutach badawczych

Sejmowa komisja debatowała nad ustawą o instytutach badawczych

Do dalszych prac w podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego skierowany został projekt nowelizacji ustawy o instytutach badawczych. Projekt ma wzmocnić ministerialny nadzór nad instytutami badawczymi, działającymi zwłaszcza w obrębie lecznictwa.

Sejmowa komisja debatowała nad ustawą o instytutach badawczych

Masz pytanie w sprawie komercjalizacji B+R? Zapytaj eksperta

Ekspert NCBR
Ekspert NCBR
Regulamin komercjalizacji B+R
Najlepsi fachowcy
Skuteczna pomoc
Odpowiedź eksperta na piśmie