Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Aktualności

Najnowsze informacje dotyczące komercjalizacji wyników badań w instytucjach publicznych oraz transferu technologii na zewnątrz instytucji w ramach umów zarządzania IP, licencji, przeniesienia praw lub wniesienia aportu do spółki typu spin-off lub spółki celowej. Zmiany prawne, regulacje podatkowe oraz orzecznictwo w obszarze zarządzania własnością praw intelektualnych. Wiadomości na temat innowacyjnych metod wdrażania technologii „opartej na wiedzy”.

Notyfikacje i pozwolenia na czynności związane z komercjalizacją wyników badań na uczelniach, w instytutach badawczych i w instytutach PAN w 2017 roku Notyfikacje i pozwolenia na czynności związane z komercjalizacją wyników badań na uczelniach, w instytutach badawczych i w instytutach PAN w 2017 roku

Notyfikacje i pozwolenia na czynności związane z komercjalizacją wyników badań na uczelniach, w instytutach badawczych i w instytutach PAN w 2017 roku

1 stycznia 2017 roku weszły w życie dwie ustawy opublikowane 30 grudnia 2016 roku tj.: ustawa z 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz ustawa z 16 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Obie ustawy zmieniają w istotny sposób procedury związane z czynnościami w zakresie komercjalizacji oraz notyfikacji i pozwoleń z nimi związanych.

Notyfikacje i pozwolenia na czynności związane z komercjalizacją wyników badań na uczelniach, w instytutach badawczych i w instytutach PAN w 2017 roku

Nadchodzą kolejne zmiany w zamówieniach publicznych Nadchodzą kolejne zmiany w zamówieniach publicznych

Nadchodzą kolejne zmiany w zamówieniach publicznych

Wielkimi krokami zbliża się kolejna nowelizacja przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, czyli podstawowego aktu prawnego regulującego udzielanie zamówień publicznych przez szeroko rozumiane podmioty prawa publicznego. Część z projektowanych zmian może mieć bezpośrednie znaczenie dla jednostek naukowych, które z zasady należą do sektora finansów publicznych i które w codziennej działalności muszą stosować postanowienia tej ustawy.

Nadchodzą kolejne zmiany w zamówieniach publicznych

MNiSW przyjęło Program dofinansowania kosztów utrzymania infrastruktury badawczej MNiSW przyjęło Program dofinansowania kosztów utrzymania infrastruktury badawczej

MNiSW przyjęło Program dofinansowania kosztów utrzymania infrastruktury badawczej

Ostatnie dni przyniosły dobre wieści dla jednostek naukowych, które w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka zbudowały lub przebudowały tzw. dużą infrastrukturę badawczą, czyli aparaturę naukowo-badawczą, w tym infrastrukturę informatyczną nauki, o wartości przekraczającej 500 000 zł w przypadku aparatury naukowo-badawczej służącej do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych w grupie nauk ścisłych i inżynierskich oraz w grupie nauk o życiu.

MNiSW przyjęło Program dofinansowania kosztów utrzymania infrastruktury badawczej

Ułatwienia dla sponsorów niekomercyjnych badań klinicznych Ułatwienia dla sponsorów niekomercyjnych badań klinicznych

Ułatwienia dla sponsorów niekomercyjnych badań klinicznych

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy Prawo Farmaceutyczne, która wprowadza ułatwienia dla sponsorów niekomercyjnych badań klinicznych i sprzyja rozwojowi badań naukowych w kraju poprzez zapewnienie finansowania części procedur medycznych przez NFZ.

Ułatwienia dla sponsorów niekomercyjnych badań klinicznych

MNiSW o rozwoju sektora badań i nauki w latach 2015–2030 MNiSW o rozwoju sektora badań i nauki w latach 2015–2030

MNiSW o rozwoju sektora badań i nauki w latach 2015–2030

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało na swoich stronach internetowych dokument pt. Program Rozwoju Szkolnictwa Wyższego i Nauki na lata 2015–2030. Spora część programu poświęcona jest również zagadnieniom prowadzenia w sektorze badań i nauki działalności B + R oraz przepływu technologii ze środowiska naukowego do środowiska biznesu.

MNiSW o rozwoju sektora badań i nauki w latach 2015–2030

Masz pytanie w sprawie komercjalizacji B+R? Zapytaj eksperta

Ekspert NCBR
Ekspert NCBR
Regulamin komercjalizacji B+R
Najlepsi fachowcy
Skuteczna pomoc
Odpowiedź eksperta na piśmie

Ważne wydarzenia i terminy

 

Publikacje dla praktyków

thumbImage
Fundusze Venture Capital - Bridge Alfa -zagadnienia prawne i merytoryczne
Egzemplarz bezpłatny