Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Aktualności

Najnowsze informacje dotyczące komercjalizacji wyników badań w instytucjach publicznych oraz transferu technologii na zewnątrz instytucji w ramach umów zarządzania IP, licencji, przeniesienia praw lub wniesienia aportu do spółki typu spin-off lub spółki celowej. Zmiany prawne, regulacje podatkowe oraz orzecznictwo w obszarze zarządzania własnością praw intelektualnych. Wiadomości na temat innowacyjnych metod wdrażania technologii „opartej na wiedzy”.

Doktoraty wdrożeniowe i ich rola w komercjalizacji Doktoraty wdrożeniowe i ich rola w komercjalizacji

Doktoraty wdrożeniowe i ich rola w komercjalizacji

Zmieniona ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw wprowadza pojęcia tzw. doktoratu wdrożeniowego, czyli tytułu naukowego uzyskanego na podstawie dysertacji.

Doktoraty wdrożeniowe i ich rola w komercjalizacji

Notyfikacje i pozwolenia na czynności związane z komercjalizacją wyników badań na uczelniach, w instytutach badawczych i w instytutach PAN w 2017 roku Notyfikacje i pozwolenia na czynności związane z komercjalizacją wyników badań na uczelniach, w instytutach badawczych i w instytutach PAN w 2017 roku

Notyfikacje i pozwolenia na czynności związane z komercjalizacją wyników badań na uczelniach, w instytutach badawczych i w instytutach PAN w 2017 roku

1 stycznia 2017 roku weszły w życie dwie ustawy opublikowane 30 grudnia 2016 roku tj.: ustawa z 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz ustawa z 16 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Obie ustawy zmieniają w istotny sposób procedury związane z czynnościami w zakresie komercjalizacji oraz notyfikacji i pozwoleń z nimi związanych.

Notyfikacje i pozwolenia na czynności związane z komercjalizacją wyników badań na uczelniach, w instytutach badawczych i w instytutach PAN w 2017 roku

Nadchodzą kolejne zmiany w zamówieniach publicznych Nadchodzą kolejne zmiany w zamówieniach publicznych

Nadchodzą kolejne zmiany w zamówieniach publicznych

Wielkimi krokami zbliża się kolejna nowelizacja przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, czyli podstawowego aktu prawnego regulującego udzielanie zamówień publicznych przez szeroko rozumiane podmioty prawa publicznego. Część z projektowanych zmian może mieć bezpośrednie znaczenie dla jednostek naukowych, które z zasady należą do sektora finansów publicznych i które w codziennej działalności muszą stosować postanowienia tej ustawy.

Nadchodzą kolejne zmiany w zamówieniach publicznych

MNiSW przyjęło Program dofinansowania kosztów utrzymania infrastruktury badawczej MNiSW przyjęło Program dofinansowania kosztów utrzymania infrastruktury badawczej

MNiSW przyjęło Program dofinansowania kosztów utrzymania infrastruktury badawczej

Ostatnie dni przyniosły dobre wieści dla jednostek naukowych, które w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka zbudowały lub przebudowały tzw. dużą infrastrukturę badawczą, czyli aparaturę naukowo-badawczą, w tym infrastrukturę informatyczną nauki, o wartości przekraczającej 500 000 zł w przypadku aparatury naukowo-badawczej służącej do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych w grupie nauk ścisłych i inżynierskich oraz w grupie nauk o życiu.

MNiSW przyjęło Program dofinansowania kosztów utrzymania infrastruktury badawczej

Masz pytanie w sprawie komercjalizacji B+R? Zapytaj eksperta

Ekspert NCBR
Ekspert NCBR
Regulamin komercjalizacji B+R
Najlepsi fachowcy
Skuteczna pomoc
Odpowiedź eksperta na piśmie