Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Aktualności

Najnowsze informacje dotyczące komercjalizacji wyników badań w instytucjach publicznych oraz transferu technologii na zewnątrz instytucji w ramach umów zarządzania IP, licencji, przeniesienia praw lub wniesienia aportu do spółki typu spin-off lub spółki celowej. Zmiany prawne, regulacje podatkowe oraz orzecznictwo w obszarze zarządzania własnością praw intelektualnych. Wiadomości na temat innowacyjnych metod wdrażania technologii „opartej na wiedzy”.

Ułatwienia dla sponsorów niekomercyjnych badań klinicznych Ułatwienia dla sponsorów niekomercyjnych badań klinicznych

Ułatwienia dla sponsorów niekomercyjnych badań klinicznych

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy Prawo Farmaceutyczne, która wprowadza ułatwienia dla sponsorów niekomercyjnych badań klinicznych i sprzyja rozwojowi badań naukowych w kraju poprzez zapewnienie finansowania części procedur medycznych przez NFZ.

Ułatwienia dla sponsorów niekomercyjnych badań klinicznych

MNiSW o rozwoju sektora badań i nauki w latach 2015–2030 MNiSW o rozwoju sektora badań i nauki w latach 2015–2030

MNiSW o rozwoju sektora badań i nauki w latach 2015–2030

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało na swoich stronach internetowych dokument pt. Program Rozwoju Szkolnictwa Wyższego i Nauki na lata 2015–2030. Spora część programu poświęcona jest również zagadnieniom prowadzenia w sektorze badań i nauki działalności B + R oraz przepływu technologii ze środowiska naukowego do środowiska biznesu.

MNiSW o rozwoju sektora badań i nauki w latach 2015–2030

Kto i kiedy decyduje o komercjalizacji? Kto i kiedy decyduje o komercjalizacji?

Kto i kiedy decyduje o komercjalizacji?

Założeniem ustawodawcy zawartym w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym (ustawa PSW) było stworzenie mechanizmu prawnego komercjalizacji wyników prac badawczych, będącego impulsem finansowym dla naukowców i motywatorem do aktywnego działania w zakresie komercjalizacji.

Kto i kiedy decyduje o komercjalizacji?

Ruszają konsultacje społeczne ws. oceny jednostek naukowych Ruszają konsultacje społeczne ws. oceny jednostek naukowych

Ruszają konsultacje społeczne ws. oceny jednostek naukowych

Do połowy lipca potrwają konsultacje projektu rozporządzenia resortu nauki w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym. Rozporządzenie to ma wprowadzić ma m.in. nowe zasady oceny jednostek naukowych bardziej uwzględniające zróżnicowanie osiągnięć i innowacyjność tych jednostek.

Ruszają konsultacje społeczne ws. oceny jednostek naukowych

Nowelizacja ustawy o zasadach finansowania nauki staje się faktem Nowelizacja ustawy o zasadach finansowania nauki staje się faktem

Nowelizacja ustawy o zasadach finansowania nauki staje się faktem

W poniedziałek, 25.5.2015 r., weszła w życie ustawa nowelizująca przepisy o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2015 r., poz. 249). Nowelizacja ta zawiera kilka postanowień, które w sposób istotny mogą wpłynąć na funkcjonowanie jednostek naukowych w Polsce. Najważniejsze z nich dotyczą wprowadzenia Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej oraz systemu POL-on dla wszystkich jednostek naukowych, a także uregulowania trybu przekazywania środków finansowych na naukę.

Nowelizacja ustawy o zasadach finansowania nauki staje się faktem

Ochrona danych osobowych na nowych zasadach Ochrona danych osobowych na nowych zasadach

Ochrona danych osobowych na nowych zasadach

Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych wprowadziła zmiany dotyczą przede wszystkim przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego niezapewniającego odpowiedniego poziomu ochrony oraz funkcjonowania instytucji administratorów bezpieczeństwa informacji. Powyższe zmiany ważne są również dla uczelni, instytutów naukowych oraz instytutów badawczych, które w ramach prowadzonej działalności przetwarzają dane osobowe.

Ochrona danych osobowych na nowych zasadach

Masz pytanie w sprawie komercjalizacji B+R? Zapytaj eksperta

Ekspert NCBR
Ekspert NCBR
Regulamin komercjalizacji B+R
Najlepsi fachowcy
Skuteczna pomoc
Odpowiedź eksperta na piśmie