Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Aktualności

Najnowsze informacje dotyczące komercjalizacji wyników badań w instytucjach publicznych oraz transferu technologii na zewnątrz instytucji w ramach umów zarządzania IP, licencji, przeniesienia praw lub wniesienia aportu do spółki typu spin-off lub spółki celowej. Zmiany prawne, regulacje podatkowe oraz orzecznictwo w obszarze zarządzania własnością praw intelektualnych. Wiadomości na temat innowacyjnych metod wdrażania technologii „opartej na wiedzy”.

Uwłaszczenie naukowca ze środków publicznych Uwłaszczenie naukowca ze środków publicznych

Uwłaszczenie naukowca ze środków publicznych

Przepisy PSW stanowią zasadniczo, że do komercjalizacji prac przez naukowca nie dochodzi, gdy badania naukowe lub prace rozwojowe były prowadzone z wykorzystaniem środków finansowych, których zasady przyznawania lub wykorzystywania określają odmienny niż w ustawie sposób dysponowania wynikami badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how związanym z tymi wynikami.

Uwłaszczenie naukowca ze środków publicznych

W Nowy Rok z nowymi przepisami W Nowy Rok z nowymi przepisami

W Nowy Rok z nowymi przepisami

Pierwszy dzień stycznia każdego kolejnego roku kalendarzowego to już tradycyjnie dzień, w którym wchodzi w życie największa ilość aktów prawnych. Nie zabrakło zmian w przepisach rzutujących na działalność podmiotów zaangażowanych w komercjalizację wyników badań B+R.

W Nowy Rok z nowymi przepisami

W Sejmie apelowano o zwiększenie nakładów na naukę W Sejmie apelowano o zwiększenie nakładów na naukę

W Sejmie apelowano o zwiększenie nakładów na naukę

Nowela ustawy o finansowaniu nauki, choć porządkuje wiele kwestii, nie zawiera zapisów zobowiązujących do wzrostu nakładów na naukę - podkreślali w środę posłowie opozycji podczas debaty w Sejmie nad projektem. Wiceminister nauki przypomniał, że w 2015 r. nakłady te mają wzrosnąć o 10 proc.

W Sejmie apelowano o zwiększenie nakładów na naukę

Czy powierzenie zarządzania właśnością intelektualną wymaga przepisów PZP? Czy powierzenie zarządzania właśnością intelektualną wymaga przepisów PZP?

Czy powierzenie zarządzania właśnością intelektualną wymaga przepisów PZP?

Czy w razie założenia przez jednostkę naukową spółki celowej mającej na celu komercjalizację wyników prac B + R, możliwe jest powierzenie tego typu podmiotowi zarządzania własnością intelektualną stanowiącą własność uczelni, bez obowiązku przestrzegania, niekiedy rygorystycznych, przepisów o udzielaniu zamówień publicznych.

Czy powierzenie zarządzania właśnością intelektualną wymaga przepisów PZP?

Ryzykowne przesunięcia środków w ramach projektów Ryzykowne przesunięcia środków w ramach projektów

Ryzykowne przesunięcia środków w ramach projektów

Bardzo często przy realizacji projektów finansowanych lub dofinansowanych przez różne instytucje okazuje się, że środki zaplanowane pierwotnie w projekcie dla danego zadania czy kategorii wydatku (w zależności od konstrukcji projektu) przekraczają rzeczywiste wydatki poniesione w ramach tych kategorii lub zadań, osiągnięte oszczędności zaś mogą być wykorzystane w innych przedsięwzięciach realizowanych w ramach projektu.

Ryzykowne przesunięcia środków w ramach projektów

Prawa własności intelektualnej nie dla każdego naukowca Prawa własności intelektualnej nie dla każdego naukowca

Prawa własności intelektualnej nie dla każdego naukowca

Dnia 1 października 2014 r. – od nowego roku akademickiego – wejdzie w życie opublikowana w Dzienniku Ustaw z 2014 r. (poz. 1198) nowelizacja prawa o szkolnictwie wyższym. Wprowadza ona m.in. regulacje znane pod roboczą nazwą jako „uwłaszczenie naukowców". Nie oznacza to jednak, że pracownicy naukowi uczelni otrzymają automatycznie prawa do efektów ich każdej pracy twórczej, powstałej w ramach zatrudnienia w uczelni.

Prawa własności intelektualnej nie dla każdego naukowca

Masz pytanie w sprawie komercjalizacji B+R? Zapytaj eksperta

Ekspert NCBR
Ekspert NCBR
Regulamin komercjalizacji B+R
Najlepsi fachowcy
Skuteczna pomoc
Odpowiedź eksperta na piśmie