Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Aktualności

Najnowsze informacje dotyczące komercjalizacji wyników badań w instytucjach publicznych oraz transferu technologii na zewnątrz instytucji w ramach umów zarządzania IP, licencji, przeniesienia praw lub wniesienia aportu do spółki typu spin-off lub spółki celowej. Zmiany prawne, regulacje podatkowe oraz orzecznictwo w obszarze zarządzania własnością praw intelektualnych. Wiadomości na temat innowacyjnych metod wdrażania technologii „opartej na wiedzy”.

W Sejmie apelowano o zwiększenie nakładów na naukę W Sejmie apelowano o zwiększenie nakładów na naukę

W Sejmie apelowano o zwiększenie nakładów na naukę

Nowela ustawy o finansowaniu nauki, choć porządkuje wiele kwestii, nie zawiera zapisów zobowiązujących do wzrostu nakładów na naukę - podkreślali w środę posłowie opozycji podczas debaty w Sejmie nad projektem. Wiceminister nauki przypomniał, że w 2015 r. nakłady te mają wzrosnąć o 10 proc.

W Sejmie apelowano o zwiększenie nakładów na naukę

Czy powierzenie zarządzania właśnością intelektualną wymaga przepisów PZP? Czy powierzenie zarządzania właśnością intelektualną wymaga przepisów PZP?

Czy powierzenie zarządzania właśnością intelektualną wymaga przepisów PZP?

Czy w razie założenia przez jednostkę naukową spółki celowej mającej na celu komercjalizację wyników prac B + R, możliwe jest powierzenie tego typu podmiotowi zarządzania własnością intelektualną stanowiącą własność uczelni, bez obowiązku przestrzegania, niekiedy rygorystycznych, przepisów o udzielaniu zamówień publicznych.

Czy powierzenie zarządzania właśnością intelektualną wymaga przepisów PZP?

Ryzykowne przesunięcia środków w ramach projektów Ryzykowne przesunięcia środków w ramach projektów

Ryzykowne przesunięcia środków w ramach projektów

Bardzo często przy realizacji projektów finansowanych lub dofinansowanych przez różne instytucje okazuje się, że środki zaplanowane pierwotnie w projekcie dla danego zadania czy kategorii wydatku (w zależności od konstrukcji projektu) przekraczają rzeczywiste wydatki poniesione w ramach tych kategorii lub zadań, osiągnięte oszczędności zaś mogą być wykorzystane w innych przedsięwzięciach realizowanych w ramach projektu.

Ryzykowne przesunięcia środków w ramach projektów

Prawa własności intelektualnej nie dla każdego naukowca Prawa własności intelektualnej nie dla każdego naukowca

Prawa własności intelektualnej nie dla każdego naukowca

Dnia 1 października 2014 r. – od nowego roku akademickiego – wejdzie w życie opublikowana w Dzienniku Ustaw z 2014 r. (poz. 1198) nowelizacja prawa o szkolnictwie wyższym. Wprowadza ona m.in. regulacje znane pod roboczą nazwą jako „uwłaszczenie naukowców". Nie oznacza to jednak, że pracownicy naukowi uczelni otrzymają automatycznie prawa do efektów ich każdej pracy twórczej, powstałej w ramach zatrudnienia w uczelni.

Prawa własności intelektualnej nie dla każdego naukowca

Prezydent podpisał nowelizację Prawa o szkolnictwie wyższym Prezydent podpisał nowelizację Prawa o szkolnictwie wyższym

Prezydent podpisał nowelizację Prawa o szkolnictwie wyższym

W dniu 13 sierpnia 2014 r. Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw, która reguluje m.in. newralgiczną dla środowisk naukowych kwestię tzw. „uwłaszczenia naukowców”. Prezydent nie wniósł żadnych zastrzeżeń do ustawy uchwalonej przez Sejm i Senat, co oznacza, że zmienione przepisy wejdą w życie już z początkiem najbliższego roku akademickiego, tj. z dniem 1 października 2014 r.

Prezydent podpisał nowelizację Prawa o szkolnictwie wyższym

Uczelnie stosują zasadę proporcji w zakresie ustalania wysokości podatku od nieruchomości Uczelnie stosują zasadę proporcji w zakresie ustalania wysokości podatku od nieruchomości

Uczelnie stosują zasadę proporcji w zakresie ustalania wysokości podatku od nieruchomości

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej albo wynajęcie przez uczelnię podmiotowi trzeciemu powierzchni na punkt ksero, sklepik, stołówkę albo miejsce pod automat z napojami może prowadzić do konieczności zapłaty podatku od nieruchomości. WSA w Warszawie w ustnych motywach niedawnych orzeczeń z 6 czerwca 2014 r. (sygn. akt III SA/Wa 328/14, III SA/Wa 327/14) wskazał na możliwość stosowania proporcji w zakresie ustalania wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości.

Uczelnie stosują zasadę proporcji w zakresie ustalania wysokości podatku od nieruchomości

Uwłaszczenie naukowców odroczone w czasie? Uwłaszczenie naukowców odroczone w czasie?

Uwłaszczenie naukowców odroczone w czasie?

Sejmowa podkomisja stała do spraw nauki i szkolnictwa wyższego 28 maja 2014 r. zakończyła prace nad nowelizacją ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz przekazała Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży projekt przepisów, które od dłuższego czasu wzbudzają zarówno zainteresowanie, jak i kontrowersje w środowisku naukowym. Przedmiotem planowanej nowelizacji jest wprowadzenie pakietu przepisów dotyczących komercjalizacji wyników badań naukowych, a w szczególności uregulowanie tzw. uwłaszczenia naukowców.

Uwłaszczenie naukowców odroczone w czasie?

Masz pytanie w sprawie komercjalizacji B+R? Zapytaj eksperta

Ekspert NCBR
Ekspert NCBR
Regulamin komercjalizacji B+R
Najlepsi fachowcy
Skuteczna pomoc
Odpowiedź eksperta na piśmie

Ważne wydarzenia i terminy

 

Publikacje dla praktyków

thumbImage
Polityka rachunkowości w ramach komercjalizacji B+R
Egzemplarz bezpłatny