Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Aktualności

Najnowsze informacje dotyczące komercjalizacji wyników badań w instytucjach publicznych oraz transferu technologii na zewnątrz instytucji w ramach umów zarządzania IP, licencji, przeniesienia praw lub wniesienia aportu do spółki typu spin-off lub spółki celowej. Zmiany prawne, regulacje podatkowe oraz orzecznictwo w obszarze zarządzania własnością praw intelektualnych. Wiadomości na temat innowacyjnych metod wdrażania technologii „opartej na wiedzy”.

Prezydent podpisał nowelizację Prawa o szkolnictwie wyższym Prezydent podpisał nowelizację Prawa o szkolnictwie wyższym

Prezydent podpisał nowelizację Prawa o szkolnictwie wyższym

W dniu 13 sierpnia 2014 r. Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw, która reguluje m.in. newralgiczną dla środowisk naukowych kwestię tzw. „uwłaszczenia naukowców”. Prezydent nie wniósł żadnych zastrzeżeń do ustawy uchwalonej przez Sejm i Senat, co oznacza, że zmienione przepisy wejdą w życie już z początkiem najbliższego roku akademickiego, tj. z dniem 1 października 2014 r.

Prezydent podpisał nowelizację Prawa o szkolnictwie wyższym

Uczelnie stosują zasadę proporcji w zakresie ustalania wysokości podatku od nieruchomości Uczelnie stosują zasadę proporcji w zakresie ustalania wysokości podatku od nieruchomości

Uczelnie stosują zasadę proporcji w zakresie ustalania wysokości podatku od nieruchomości

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej albo wynajęcie przez uczelnię podmiotowi trzeciemu powierzchni na punkt ksero, sklepik, stołówkę albo miejsce pod automat z napojami może prowadzić do konieczności zapłaty podatku od nieruchomości. WSA w Warszawie w ustnych motywach niedawnych orzeczeń z 6 czerwca 2014 r. (sygn. akt III SA/Wa 328/14, III SA/Wa 327/14) wskazał na możliwość stosowania proporcji w zakresie ustalania wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości.

Uczelnie stosują zasadę proporcji w zakresie ustalania wysokości podatku od nieruchomości

Uwłaszczenie naukowców odroczone w czasie? Uwłaszczenie naukowców odroczone w czasie?

Uwłaszczenie naukowców odroczone w czasie?

Sejmowa podkomisja stała do spraw nauki i szkolnictwa wyższego 28 maja 2014 r. zakończyła prace nad nowelizacją ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz przekazała Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży projekt przepisów, które od dłuższego czasu wzbudzają zarówno zainteresowanie, jak i kontrowersje w środowisku naukowym. Przedmiotem planowanej nowelizacji jest wprowadzenie pakietu przepisów dotyczących komercjalizacji wyników badań naukowych, a w szczególności uregulowanie tzw. uwłaszczenia naukowców.

Uwłaszczenie naukowców odroczone w czasie?

Kolejne KNOW-y wybrane Kolejne KNOW-y wybrane

Kolejne KNOW-y wybrane

W ostatnich dniach Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozstrzygnęło konkurs, w którym wyłoniono kolejne cztery Krajowe Naukowe Ośrodki Wiodące. Do już posiadających ten status sześciu jednostek naukowych, wyłonionych podczas konkursu w 2012 r., dołączyły Jagiellońskie Konsorcjum Naukowo-Biznesowe dla Badań Biomolekularnych i Komórkowych Cell-Mol-Tech, Poznańskie Konsorcjum RNA (obie w dziedzinie nauk biologicznych), Centrum Studiów Polarnych (w dziedzinie nauk o ziemi) oraz Wrocławskie Centrum Biotechnologii (w dziedzinie nauk rolniczych).

Kolejne KNOW-y wybrane

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą udzielenia licencji Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą udzielenia licencji

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą udzielenia licencji

Od 1 stycznia 2014 r. weszły w życie bardzo istotne zmiany w przepisach dotyczących momentu rozpoznawania obowiązku podatkowego z tytułu VAT w zakresie udzielania licencji. Obowiązująca przed tą datą szczególna zasada rozpoznawania obowiązku podatkowego z tytułu udzielania licencji w momencie otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności, została uchylona.

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą udzielenia licencji

Podwyższenie progu kwotowego po nowelizacji prawa zamówień publicznych Podwyższenie progu kwotowego po nowelizacji prawa zamówień publicznych

Podwyższenie progu kwotowego po nowelizacji prawa zamówień publicznych

W dniu 26 marca 2014 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Złożenie przez Prezydenta podpisu pod tą ustawą umożliwi udzielanie większej liczby zamówień z wyłączeniem sformalizowanych trybów określonych w przepisach o udzielaniu zamówień publicznych.

Podwyższenie progu kwotowego po nowelizacji prawa zamówień publicznych

Przekazanie zysku na cele pracownicze zwolnione od podatku Przekazanie zysku na cele pracownicze zwolnione od podatku

Przekazanie zysku na cele pracownicze zwolnione od podatku

Dochody jednostek naukowych, podobnie jak dochody innych podmiotów posiadających osobowość prawną, co do zasady podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. W aktualnym stanie prawnym jednostki naukowe nie korzystają bowiem ze zwolnienia podmiotowego od tego podatku, które uprawniałoby do wyłączenia wszystkich dochodów jednostek naukowych od opodatkowania

Przekazanie zysku na cele pracownicze zwolnione od podatku

Jednolity patent jeszcze nie teraz Jednolity patent jeszcze nie teraz

Jednolity patent jeszcze nie teraz

Przewidywane na początek 2014 r. wprowadzenie w życie systemu jednolitego patentu przesunie się w czasie. Przede wszystkim podpisana 19 lutego 2013 r. umowa o Jednolitym Sądzie Patentowym wymagająca ratyfikacji minimum 13 państw, w tym Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii, została ratyfikowana jedynie przez Austrię.

Jednolity patent jeszcze nie teraz

Masz pytanie w sprawie komercjalizacji B+R? Zapytaj eksperta

Ekspert NCBR
Ekspert NCBR
Regulamin komercjalizacji B+R
Najlepsi fachowcy
Skuteczna pomoc
Odpowiedź eksperta na piśmie