Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Aktualności

Najnowsze informacje dotyczące komercjalizacji wyników badań w instytucjach publicznych oraz transferu technologii na zewnątrz instytucji w ramach umów zarządzania IP, licencji, przeniesienia praw lub wniesienia aportu do spółki typu spin-off lub spółki celowej. Zmiany prawne, regulacje podatkowe oraz orzecznictwo w obszarze zarządzania własnością praw intelektualnych. Wiadomości na temat innowacyjnych metod wdrażania technologii „opartej na wiedzy”.

Czas na zmiany w systemie finansowania nauki Czas na zmiany w systemie finansowania nauki

Czas na zmiany w systemie finansowania nauki

1 października 2013 r. miną trzy lata od dnia, w którym wszedł w życie pakiet ustaw zasadniczo zmieniających system funkcjonowania nauki w Polsce, w tym najważniejsza z nich, czyli ustawa o zasadach finansowania nauki. Upływ tego okresu pozwolił resortowi nauki wyciągnąć wnioski ze sposobu...

Czas na zmiany w systemie finansowania nauki

EPO wspiera tworzenie profesji badacza patentowego EPO wspiera tworzenie profesji badacza patentowego

EPO wspiera tworzenie profesji badacza patentowego

W Polsce wciąż nie ma zbyt dużego popytu na badania patentowe. Tymczasem Europejski Urząd Patentowy (EPO) poświęca sporo energii na promowanie badań i dokształcanie specjalistów w tej dziedzinie. W marcu br. EPO po raz 25 zorganizowało w Hadze seminarium poświęcone badaniom...

EPO wspiera tworzenie profesji badacza patentowego

Nie zawsze można dowolnie korzystać z cudzego patentu Nie zawsze można dowolnie korzystać z cudzego patentu

Nie zawsze można dowolnie korzystać z cudzego patentu

Istniejące w przepisach prawnych ograniczenia patentu nie mogą być interpretowane w sposób rozszerzający – tak stwierdził jednoznacznie Sąd Apelacyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 26 czerwca 2012 r. (sygn. akt I ACa 320/12). Wyrok ten ma znaczenie przede wszystkim z punktu widzenia producentów...

Nie zawsze można dowolnie korzystać z cudzego patentu

Spór wokół patentowania genów w USA rozstrzygnięty Spór wokół patentowania genów w USA rozstrzygnięty

Spór wokół patentowania genów w USA rozstrzygnięty

13 czerwca 2013 r. okazał się bardzo ważnym dniem dla amerykańskiego prawa patentowego, jak również dla przedsiębiorstw wykorzystujących w swojej działalności pochodzące od człowieka sekwencje DNA. Tego dnia Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych (Supreme Court of the United States) wydał wyrok...

Spór wokół patentowania genów w USA rozstrzygnięty

Hiszpania zaskarża jednolity patent do ETS Hiszpania zaskarża jednolity patent do ETS

Hiszpania zaskarża jednolity patent do ETS

Tuż po podpisaniu w lutym br., w Brukseli, Umowy o Jednolitym Sądzie Patentowym przez przedstawicieli państw członkowskich UE optymistycznie zakładano, że pierwsze jednolite patenty zostaną przyznane już w 2014 r. Wydaje się jednak, że w obliczu nowych okoliczności ta data zostanie przesunięta.

Hiszpania zaskarża jednolity patent do ETS

Zamówienia przedkomercyjne poprzedzają proces komercjalizacji B+R Zamówienia przedkomercyjne poprzedzają proces komercjalizacji B+R

Zamówienia przedkomercyjne poprzedzają proces komercjalizacji B+R

Komercjalizacja badań naukowych jest powszechnie rozumiana jako proces zmierzający do udostępnienia wyników konkretnych prac badawczych lub rozwojowych określonym podmiotom, w szczególności przedsiębiorcom. W uwarunkowaniach prawnych i kulturowych nie tylko naszego kraju, ale praktycznie całej...

Zamówienia przedkomercyjne poprzedzają proces komercjalizacji B+R

Uwolnienie przychodów uczelni publicznych – czy może coś zmienić? Uwolnienie przychodów uczelni publicznych – czy może coś zmienić?

Uwolnienie przychodów uczelni publicznych – czy może coś zmienić?

Opublikowany na stronach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw przewiduje wprowadzenie licznych zmian w funkcjonowaniu uczelni publicznych. Oprócz szczegółowo omówionej wcześniej...

Uwolnienie przychodów uczelni publicznych – czy może coś zmienić?

Nowy system finansowania innowacyjności w Polsce Nowy system finansowania innowacyjności w Polsce

Nowy system finansowania innowacyjności w Polsce

Innowacyjność rozumiana jako transfer wyników badań do gospodarki, wymaga ścisłej współpracy ośrodków naukowych z prywatnym biznesem, w Polsce dotychczas najbardziej odczuwalne byłe zbyt niskie zaangażowanie prywatnego kapitału w sektor Badań i Rozwoju, na przeciw temu problemowi wychodzi program...

Nowy system finansowania innowacyjności w Polsce

Uwłaszczenie naukowców szansą na impuls dla komercjalizacji? Uwłaszczenie naukowców szansą na impuls dla komercjalizacji?

Bardzo ważną częścią ogłoszonego w dniu 2 maja 2013 r. aktualnego projektu dokumentu pn. „Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw” są założenia dotyczące planowanego podziału praw własności intelektualnej do wyników badań naukowych

Uwłaszczenie naukowców szansą na impuls dla komercjalizacji?

Masz pytanie w sprawie komercjalizacji B+R? Zapytaj eksperta

Ekspert NCBR
Ekspert NCBR
Regulamin komercjalizacji B+R
Najlepsi fachowcy
Skuteczna pomoc
Odpowiedź eksperta na piśmie

Ważne wydarzenia i terminy

 

Publikacje dla praktyków

thumbImage
Polityka rachunkowości w ramach komercjalizacji B+R
Egzemplarz bezpłatny