Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Aktualności

Najnowsze informacje dotyczące komercjalizacji wyników badań w instytucjach publicznych oraz transferu technologii na zewnątrz instytucji w ramach umów zarządzania IP, licencji, przeniesienia praw lub wniesienia aportu do spółki typu spin-off lub spółki celowej. Zmiany prawne, regulacje podatkowe oraz orzecznictwo w obszarze zarządzania własnością praw intelektualnych. Wiadomości na temat innowacyjnych metod wdrażania technologii „opartej na wiedzy”.

Znak towarowy ułatwieniem w komercjalizacji patentów Znak towarowy ułatwieniem w komercjalizacji patentów

Znak towarowy ułatwieniem w komercjalizacji patentów

Podmioty zgłaszające swoje wynalazki do Urzędu Patentowego celem uzyskania na nie ochrony, twórcy, instytuty badawcze czy przedsiębiorcy, nie przykładają wystarczającej wagi do nadawania swoim innowacyjnym rozwiązaniom nazwy a także do kwestii opatrzenia ich znakiem towarowym lub logo.

Znak towarowy ułatwieniem w komercjalizacji patentów

Uzyskanie patentu w Chinach teraz łatwiejsze Uzyskanie patentu w Chinach teraz łatwiejsze

Uzyskanie patentu w Chinach teraz łatwiejsze

Do chwili obecnej uzyskanie patentu na wynalazek na terytorium Chin było bardzo trudne, czasochłonne oraz napotykało na liczne przeszkody ze strony chińskich organów patentowych, które wynikały ze specyfiki tamtejszego systemu prawnego. Od dnia 1 lipca 2013 r. uzyskanie ochrony patentowej dla pol...

Uzyskanie patentu w Chinach teraz łatwiejsze

Licencja narzędziem komercjalizacji wynalazku Licencja narzędziem komercjalizacji wynalazku

Licencja narzędziem komercjalizacji wynalazku

Patent to prawo wyłączne, które daje uprawnionemu wyłączność zarobkowego lub zawodowego wykorzystywania wynalazku nim chronionego. Jest to instrument, który właściwie wykorzystywany może ułatwić osiąganie celów biznesowych i przynosić dochód. Właściciel patentu wyposażony jest w prawo decydowania...

Licencja narzędziem komercjalizacji wynalazku

Czas na zmiany w systemie finansowania nauki Czas na zmiany w systemie finansowania nauki

Czas na zmiany w systemie finansowania nauki

1 października 2013 r. miną trzy lata od dnia, w którym wszedł w życie pakiet ustaw zasadniczo zmieniających system funkcjonowania nauki w Polsce, w tym najważniejsza z nich, czyli ustawa o zasadach finansowania nauki. Upływ tego okresu pozwolił resortowi nauki wyciągnąć wnioski ze sposobu...

Czas na zmiany w systemie finansowania nauki

EPO wspiera tworzenie profesji badacza patentowego EPO wspiera tworzenie profesji badacza patentowego

EPO wspiera tworzenie profesji badacza patentowego

W Polsce wciąż nie ma zbyt dużego popytu na badania patentowe. Tymczasem Europejski Urząd Patentowy (EPO) poświęca sporo energii na promowanie badań i dokształcanie specjalistów w tej dziedzinie. W marcu br. EPO po raz 25 zorganizowało w Hadze seminarium poświęcone badaniom...

EPO wspiera tworzenie profesji badacza patentowego

Nie zawsze można dowolnie korzystać z cudzego patentu Nie zawsze można dowolnie korzystać z cudzego patentu

Nie zawsze można dowolnie korzystać z cudzego patentu

Istniejące w przepisach prawnych ograniczenia patentu nie mogą być interpretowane w sposób rozszerzający – tak stwierdził jednoznacznie Sąd Apelacyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 26 czerwca 2012 r. (sygn. akt I ACa 320/12). Wyrok ten ma znaczenie przede wszystkim z punktu widzenia producentów...

Nie zawsze można dowolnie korzystać z cudzego patentu

Spór wokół patentowania genów w USA rozstrzygnięty Spór wokół patentowania genów w USA rozstrzygnięty

Spór wokół patentowania genów w USA rozstrzygnięty

13 czerwca 2013 r. okazał się bardzo ważnym dniem dla amerykańskiego prawa patentowego, jak również dla przedsiębiorstw wykorzystujących w swojej działalności pochodzące od człowieka sekwencje DNA. Tego dnia Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych (Supreme Court of the United States) wydał wyrok...

Spór wokół patentowania genów w USA rozstrzygnięty

Hiszpania zaskarża jednolity patent do ETS Hiszpania zaskarża jednolity patent do ETS

Hiszpania zaskarża jednolity patent do ETS

Tuż po podpisaniu w lutym br., w Brukseli, Umowy o Jednolitym Sądzie Patentowym przez przedstawicieli państw członkowskich UE optymistycznie zakładano, że pierwsze jednolite patenty zostaną przyznane już w 2014 r. Wydaje się jednak, że w obliczu nowych okoliczności ta data zostanie przesunięta.

Hiszpania zaskarża jednolity patent do ETS

Zamówienia przedkomercyjne poprzedzają proces komercjalizacji B+R Zamówienia przedkomercyjne poprzedzają proces komercjalizacji B+R

Zamówienia przedkomercyjne poprzedzają proces komercjalizacji B+R

Komercjalizacja badań naukowych jest powszechnie rozumiana jako proces zmierzający do udostępnienia wyników konkretnych prac badawczych lub rozwojowych określonym podmiotom, w szczególności przedsiębiorcom. W uwarunkowaniach prawnych i kulturowych nie tylko naszego kraju, ale praktycznie całej...

Zamówienia przedkomercyjne poprzedzają proces komercjalizacji B+R

Masz pytanie w sprawie komercjalizacji B+R? Zapytaj eksperta

Ekspert NCBR
Ekspert NCBR
Regulamin komercjalizacji B+R
Najlepsi fachowcy
Skuteczna pomoc
Odpowiedź eksperta na piśmie