Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Aktualności

Najnowsze informacje dotyczące komercjalizacji wyników badań w instytucjach publicznych oraz transferu technologii na zewnątrz instytucji w ramach umów zarządzania IP, licencji, przeniesienia praw lub wniesienia aportu do spółki typu spin-off lub spółki celowej. Zmiany prawne, regulacje podatkowe oraz orzecznictwo w obszarze zarządzania własnością praw intelektualnych. Wiadomości na temat innowacyjnych metod wdrażania technologii „opartej na wiedzy”.

Jak daleko sięga ochrona patentowa? Jak daleko sięga ochrona patentowa?

Jak daleko sięga ochrona patentowa?

W dniu13 maja 2013 roku Sąd Najwyższy USA wydał wyrok w długo oczekiwanej sprawie Bowman vs. Monsanto. Po dwóch stronach barykady stanęli Monsanto – koncern biotechnologiczny specjalizujący się w rolnictwie, którego przychody w 2012 roku przekroczyły 13 mld USD, oraz Vernon Hugh Bowman

Jak daleko sięga ochrona patentowa?

Naukowcy chcą zmian w prawie zamówień publicznych Naukowcy chcą zmian w prawie zamówień publicznych

Naukowcy chcą zmian w prawie zamówień publicznych

Zwiększenia do 200 tys. euro kwoty, od której instytucje naukowe i badawcze muszą rozpisywać przetargi i większej możliwości zakupów z wolnej ręki postulują naukowcy w petycji do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (UZP).

Naukowcy chcą zmian w prawie zamówień publicznych

Spin-off czy spin out? Spin-off czy spin out?

Spin-off czy spin out?

W przypadku modelu spółki spin-off podstawowym sposobem, w jaki jednostka naukowa może zapewnić sobie możliwość czerpania korzyści z wypracowanych przez nią wyników badań, jest zawarcie odpowiednich umów licencyjnych.

Spin-off czy spin out?

Sejmowa komisja debatowała nad ustawą o instytutach badawczych Sejmowa komisja debatowała nad ustawą o instytutach badawczych

Sejmowa komisja debatowała nad ustawą o instytutach badawczych

Do dalszych prac w podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego skierowany został projekt nowelizacji ustawy o instytutach badawczych. Projekt ma wzmocnić ministerialny nadzór nad instytutami badawczymi, działającymi zwłaszcza w obrębie lecznictwa.

Sejmowa komisja debatowała nad ustawą o instytutach badawczych

Masz pytanie w sprawie komercjalizacji B+R? Zapytaj eksperta

Ekspert NCBR
Ekspert NCBR
Regulamin komercjalizacji B+R
Najlepsi fachowcy
Skuteczna pomoc
Odpowiedź eksperta na piśmie

Ważne wydarzenia i terminy

 

Publikacje dla praktyków

thumbImage
Fundusze Venture Capital - Bridge Alfa -zagadnienia prawne i merytoryczne
Egzemplarz bezpłatny