Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Aktualności

Najnowsze informacje dotyczące komercjalizacji wyników badań w instytucjach publicznych oraz transferu technologii na zewnątrz instytucji w ramach umów zarządzania IP, licencji, przeniesienia praw lub wniesienia aportu do spółki typu spin-off lub spółki celowej. Zmiany prawne, regulacje podatkowe oraz orzecznictwo w obszarze zarządzania własnością praw intelektualnych. Wiadomości na temat innowacyjnych metod wdrażania technologii „opartej na wiedzy”.

Uwolnienie przychodów uczelni publicznych – czy może coś zmienić? Uwolnienie przychodów uczelni publicznych – czy może coś zmienić?

Uwolnienie przychodów uczelni publicznych – czy może coś zmienić?

Opublikowany na stronach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw przewiduje wprowadzenie licznych zmian w funkcjonowaniu uczelni publicznych. Oprócz szczegółowo omówionej wcześniej...

Uwolnienie przychodów uczelni publicznych – czy może coś zmienić?

Nowy system finansowania innowacyjności w Polsce Nowy system finansowania innowacyjności w Polsce

Nowy system finansowania innowacyjności w Polsce

Innowacyjność rozumiana jako transfer wyników badań do gospodarki, wymaga ścisłej współpracy ośrodków naukowych z prywatnym biznesem, w Polsce dotychczas najbardziej odczuwalne byłe zbyt niskie zaangażowanie prywatnego kapitału w sektor Badań i Rozwoju, na przeciw temu problemowi wychodzi program...

Nowy system finansowania innowacyjności w Polsce

Uwłaszczenie naukowców szansą na impuls dla komercjalizacji? Uwłaszczenie naukowców szansą na impuls dla komercjalizacji?

Bardzo ważną częścią ogłoszonego w dniu 2 maja 2013 r. aktualnego projektu dokumentu pn. „Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw” są założenia dotyczące planowanego podziału praw własności intelektualnej do wyników badań naukowych

Uwłaszczenie naukowców szansą na impuls dla komercjalizacji?

Jak daleko sięga ochrona patentowa? Jak daleko sięga ochrona patentowa?

Jak daleko sięga ochrona patentowa?

W dniu13 maja 2013 roku Sąd Najwyższy USA wydał wyrok w długo oczekiwanej sprawie Bowman vs. Monsanto. Po dwóch stronach barykady stanęli Monsanto – koncern biotechnologiczny specjalizujący się w rolnictwie, którego przychody w 2012 roku przekroczyły 13 mld USD, oraz Vernon Hugh Bowman

Jak daleko sięga ochrona patentowa?

Naukowcy chcą zmian w prawie zamówień publicznych Naukowcy chcą zmian w prawie zamówień publicznych

Naukowcy chcą zmian w prawie zamówień publicznych

Zwiększenia do 200 tys. euro kwoty, od której instytucje naukowe i badawcze muszą rozpisywać przetargi i większej możliwości zakupów z wolnej ręki postulują naukowcy w petycji do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (UZP).

Naukowcy chcą zmian w prawie zamówień publicznych

Spin-off czy spin out? Spin-off czy spin out?

Spin-off czy spin out?

W przypadku modelu spółki spin-off podstawowym sposobem, w jaki jednostka naukowa może zapewnić sobie możliwość czerpania korzyści z wypracowanych przez nią wyników badań, jest zawarcie odpowiednich umów licencyjnych.

Spin-off czy spin out?

Masz pytanie w sprawie komercjalizacji B+R? Zapytaj eksperta

Ekspert NCBR
Ekspert NCBR
Regulamin komercjalizacji B+R
Najlepsi fachowcy
Skuteczna pomoc
Odpowiedź eksperta na piśmie