Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Nabywanie praw

Uzyskanie zgody uczelni na komercjalizację po zmianie przepisów Uzyskanie zgody uczelni na komercjalizację po zmianie przepisów

Uzyskanie zgody uczelni na komercjalizację po zmianie przepisów

W praktyce niezwykle rzadko odbywa się przeniesienie praw do wyników badań na pracowników, choć przyczyn tego stanu jest wiele. Ta sytuacja stała się m.in. uzasadnieniem uelastycznienia procedur ustawowych i zmian ustawy PoSW ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej.

Uzyskanie zgody uczelni na komercjalizację po zmianie przepisów

Zgłoszenie PCT Zgłoszenie PCT

Zgłoszenie PCT

Zgłoszenie PCT nie musi być identyczne ze zgłoszeniem z datą pierwszeństwa. Może ono zostać zmienione, może zawierać nowe dane, które zostały zebrane w ciągu roku pierwszeństwa, może również zawierać nowe aspekty, które nie zostały potwierdzone lub wynalezione przed datą pierwszeństwa. Niemniej te
nowe aspekty nie będą uprawnione do daty pierwszeństwa.

Zgłoszenie PCT

Pojęcie komercjalizacji Pojęcie komercjalizacji

Pojęcie komercjalizacji

Termin „komercjalizacja” nie posiada definicji legalnej, zdefiniowaniem tego pojęcia zajęła się jednak doktryna. I tak w piśmiennictwie wskazuje się, że komercjalizacja to „spowodowanie, że coś, co ma potencjalną wartość i zdolność do przynoszenia zysku, zostanie sprzedane, wyprodukowane, udostępnione lub użytkowane w celu osiągnięcia zysku lub wykreowania kapitału” (Komercjalizacja wyników badań naukowych – krok po kroku, red. D. Markiewicz, Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska, Kraków 2009, s. 39).

Pojęcie komercjalizacji

Od nowego roku nowe zasady dysponowania mieniem jednostek naukowych Od nowego roku nowe zasady dysponowania mieniem jednostek naukowych

Od nowego roku nowe zasady dysponowania mieniem jednostek naukowych

Już z dniem 1 stycznia 2016 r. wejdą w życie nowe zasady dysponowania mieniem jednostek naukowych. Zmiany te są jednym z przejawów szerszych zmian, mających na celu pobudzenie przepływu wyników prac B + R pomiędzy światem nauki a biznesu; zostały one wprowadzone ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności (Dz.U. z 2015 r., poz. 1767)

Od nowego roku nowe zasady dysponowania mieniem jednostek naukowych

Umowy zawierane w celu dalszego rozwoju wyników badań Umowy zawierane w celu dalszego rozwoju wyników badań

Umowy zawierane w celu dalszego rozwoju wyników badań

W ramach takich umów strony powinny określić cel projektu, w tym opis prac badawczych oraz oczekiwania stron co do wyników tych prac. Ponadto, należy wskazać realistyczny harmonogram prac B+R i kroki milowe (tzw. milestones), które umożliwiają weryfikację postępu prowadzonych prac.

Umowy zawierane w celu dalszego rozwoju wyników badań

Masz pytanie w sprawie zarządzania infrastrukturą badawczą? Zapytaj eksperta

Ekspert NCBR
Ekspert NCBR
Regulamin komercjalizacji B+R
Najlepsi fachowcy
Skuteczna pomoc
Odpowiedź eksperta na piśmie