Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Dobre praktyki

Zamawiający może postawić na kryterium innowacyjności w postępowaniu PZP Zamawiający może postawić na kryterium innowacyjności w postępowaniu PZP

Zamawiający może postawić na kryterium innowacyjności w postępowaniu PZP

Od 19 października 2014 r. obowiązuje jednak nowa treść art. 91 ust. 2 ustawy PZP, która stanowi, że kryteriami oceny ofert są cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, aspekty środowiskowe, społeczne, innowacyjne, serwis, termin wykonania zamówienia oraz koszty eksploatacji.

Zamawiający może postawić na kryterium innowacyjności w postępowaniu PZP

Jednoosobowa spółka celowa na odrębnych zasadach Jednoosobowa spółka celowa na odrębnych zasadach

Jednoosobowa spółka celowa na odrębnych zasadach

Potocznie przez spółkę rozumie się umowny związek dwóch lub więcej osób, zamierzających osiągnąć określony cel, zazwyczaj o charakterze gospodarczym. Obowiązujące przepisy pozwalają jednak na tworzenie także spółek jednoosobowych, a więc takich, w których występuje tylko jeden wspólnik. Możliwość taka istnieje wyłącznie w przypadku spółek kapitałowych: z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjnych.

Jednoosobowa spółka celowa na odrębnych zasadach

Dysponowanie majątkiem uczelni w zgodzie z regulaminem Dysponowanie majątkiem uczelni w zgodzie z regulaminem

Dysponowanie majątkiem uczelni w zgodzie z regulaminem

Regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej  powinien określać zasady korzystania z majątku uczelni wykorzystywanego do komercjalizacji oraz świadczenia usług naukowo-badawczych.

Dysponowanie majątkiem uczelni w zgodzie z regulaminem

Koszty badań przemysłowych pozwolą zmniejszyć wysokość podatku Koszty badań przemysłowych pozwolą zmniejszyć wysokość podatku

Koszty badań przemysłowych pozwolą zmniejszyć wysokość podatku

Organy podatkowe nie posługują się zatem definicjami przyjętymi przez ustawodawcę w ustawie o zasadach finansowania nauki, lecz stoją na stanowisku, że zarówno prace badawcze, jak i prace rozwojowe powinny być traktowane jako rodzaj inwestycji, której efektem w zamiarze podatnika jest wytworzenie dobra, mogącego przyczynić się do powiększenia jego majątku.

Koszty badań przemysłowych pozwolą zmniejszyć wysokość podatku

Komercjalizacja wyników prac B + R może prowadzić do zwrotu części dofinansowania Komercjalizacja wyników prac B + R może prowadzić do zwrotu części dofinansowania

Komercjalizacja wyników prac B + R może prowadzić do zwrotu części dofinansowania

Kwestia kwalifikowalności podatku od towarów i usług (VAT) w ramach różnych projektów dofinansowanych ze środków publicznych jest jednym z zagadnień, które wywołuje najwięcej kontrowersji i wątpliwości. W toku realizacji projektu, a nawet po jego zakończeniu, mogą zajść okoliczności powodujące utratę tego statusu przez początkowo kwalifikowalny podatek VAT. To, że w danym momencie podatek VAT związany z zakupami w ramach projektu jest kwalifikowany, nie oznacza bowiem, że sytuacja ta nie ulegnie w przyszłości zmianie z uwagi na określone działania beneficjenta.

Komercjalizacja wyników prac B + R może prowadzić do zwrotu części dofinansowania

Masz pytanie w sprawie zarządzania infrastrukturą badawczą? Zapytaj eksperta

Ekspert NCBR
Ekspert NCBR
Regulamin komercjalizacji B+R
Najlepsi fachowcy
Skuteczna pomoc
Odpowiedź eksperta na piśmie

Ważne wydarzenia i terminy

 

Publikacje dla praktyków

thumbImage
Fundusze Venture Capital - Bridge Alfa -zagadnienia prawne i merytoryczne
Egzemplarz bezpłatny

Aktualności

Zasady bankowania tkanek w świetle znowelizowanej ustawy transplantacyjnej

W porównaniu do starej wersji ustawy transplatacyjnej, została wyraźnie rozróżniona kwestia przeszczepiania tkanek i komórek od...

więcej
Modele umów konsorcjum w komercjalizacji wyników badań

Opierając się na praktyce opracowano trzy modelowe rozwiązania dla współpracy w ramach projektowanego konsorcjum.

więcej
Finansowanie centrów transferu technologii z dotacji na utrzymanie potencjału badawczego

Zbliża się koniec roku i warto również zaznaczyć, że przeznaczenie 2% środków finansowych przyznanych na utrzymanie potencjału...

więcej