Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Dobre praktyki

Koszty badań przemysłowych pozwolą zmniejszyć wysokość podatku Koszty badań przemysłowych pozwolą zmniejszyć wysokość podatku

Koszty badań przemysłowych pozwolą zmniejszyć wysokość podatku

Organy podatkowe nie posługują się zatem definicjami przyjętymi przez ustawodawcę w ustawie o zasadach finansowania nauki, lecz stoją na stanowisku, że zarówno prace badawcze, jak i prace rozwojowe powinny być traktowane jako rodzaj inwestycji, której efektem w zamiarze podatnika jest wytworzenie dobra, mogącego przyczynić się do powiększenia jego majątku.

Koszty badań przemysłowych pozwolą zmniejszyć wysokość podatku

Komercjalizacja wyników prac B + R może prowadzić do zwrotu części dofinansowania Komercjalizacja wyników prac B + R może prowadzić do zwrotu części dofinansowania

Komercjalizacja wyników prac B + R może prowadzić do zwrotu części dofinansowania

Kwestia kwalifikowalności podatku od towarów i usług (VAT) w ramach różnych projektów dofinansowanych ze środków publicznych jest jednym z zagadnień, które wywołuje najwięcej kontrowersji i wątpliwości. W toku realizacji projektu, a nawet po jego zakończeniu, mogą zajść okoliczności powodujące utratę tego statusu przez początkowo kwalifikowalny podatek VAT. To, że w danym momencie podatek VAT związany z zakupami w ramach projektu jest kwalifikowany, nie oznacza bowiem, że sytuacja ta nie ulegnie w przyszłości zmianie z uwagi na określone działania beneficjenta.

Komercjalizacja wyników prac B + R może prowadzić do zwrotu części dofinansowania

Komercjalizacja pośrednia wyłącznie jako aport do spółki celowej Komercjalizacja pośrednia wyłącznie jako aport do spółki celowej

Komercjalizacja pośrednia wyłącznie jako aport do spółki celowej

Nowelizacja prawa o szkolnictwie wyższym wprowadziła istotne zmiany dotyczące możliwości komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych przez uczelnie. Zgodnie z nowymi przepisami uczelnie będą mogły dokonywać komercjalizacji pośredniej przez aport do spółki celowej.

Komercjalizacja pośrednia wyłącznie jako aport do spółki celowej

Masz pytanie w sprawie zarządzania infrastrukturą badawczą? Zapytaj eksperta

Ekspert NCBR
Ekspert NCBR
Regulamin komercjalizacji B+R
Najlepsi fachowcy
Skuteczna pomoc
Odpowiedź eksperta na piśmie

Ważne wydarzenia i terminy

 

Publikacje dla praktyków

thumbImage
Fundusze Venture Capital - Bridge Alfa -zagadnienia prawne i merytoryczne
Egzemplarz bezpłatny

Aktualności

Propozycje zwiększenia roli spółek celowych

Nowe propozycje ustwodawcy zmierzają do poszerzenia zakresu zadań spółek celowych oraz do zwiększenia znaczenia tego typu...

więcej
Uzasadnienie outsourcingu i jakość usług związanych z komercjalizacją

Projekty badawcze zawierające elementy prac rozwojowych (lub nawet wdrożeniowych) bardzo często wymagają ciągłego odnoszenia...

więcej
Budowanie efektywnych strategii wdrożeniowych

Punktem wyjścia w przygotowywaniu strategii wdrożeniowej jest zebranie wszystkich możliwych dylematów (najlepiej w formie...

więcej