Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Dobre praktyki

Umowy zawierane w celu dalszego rozwoju wyników badań Umowy zawierane w celu dalszego rozwoju wyników badań

Umowy zawierane w celu dalszego rozwoju wyników badań

W ramach takich umów strony powinny określić cel projektu, w tym opis prac badawczych oraz oczekiwania stron co do wyników tych prac. Ponadto, należy wskazać realistyczny harmonogram prac B+R i kroki milowe (tzw. milestones), które umożliwiają weryfikację postępu prowadzonych prac.

Umowy zawierane w celu dalszego rozwoju wyników badań

Czy CTT może działać w formie spółki? Czy CTT może działać w formie spółki?

Czy CTT może działać w formie spółki?

W świetle nowych przepisów kompetencje CTT są sformułowane szerzej, obejmują bowiem również prowadzenie działań z zakresu odpłatnego udostępniania wyników prac B + R innym podmiotom na podstawie umów prawa cywilnego.

Czy CTT może działać w formie spółki?

Zamawiający może postawić na kryterium innowacyjności w postępowaniu PZP Zamawiający może postawić na kryterium innowacyjności w postępowaniu PZP

Zamawiający może postawić na kryterium innowacyjności w postępowaniu PZP

Od 19 października 2014 r. obowiązuje jednak nowa treść art. 91 ust. 2 ustawy PZP, która stanowi, że kryteriami oceny ofert są cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, aspekty środowiskowe, społeczne, innowacyjne, serwis, termin wykonania zamówienia oraz koszty eksploatacji.

Zamawiający może postawić na kryterium innowacyjności w postępowaniu PZP

Jednoosobowa spółka celowa na odrębnych zasadach Jednoosobowa spółka celowa na odrębnych zasadach

Jednoosobowa spółka celowa na odrębnych zasadach

Potocznie przez spółkę rozumie się umowny związek dwóch lub więcej osób, zamierzających osiągnąć określony cel, zazwyczaj o charakterze gospodarczym. Obowiązujące przepisy pozwalają jednak na tworzenie także spółek jednoosobowych, a więc takich, w których występuje tylko jeden wspólnik. Możliwość taka istnieje wyłącznie w przypadku spółek kapitałowych: z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjnych.

Jednoosobowa spółka celowa na odrębnych zasadach

Dysponowanie majątkiem uczelni w zgodzie z regulaminem Dysponowanie majątkiem uczelni w zgodzie z regulaminem

Dysponowanie majątkiem uczelni w zgodzie z regulaminem

Regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej  powinien określać zasady korzystania z majątku uczelni wykorzystywanego do komercjalizacji oraz świadczenia usług naukowo-badawczych.

Dysponowanie majątkiem uczelni w zgodzie z regulaminem

Koszty badań przemysłowych pozwolą zmniejszyć wysokość podatku Koszty badań przemysłowych pozwolą zmniejszyć wysokość podatku

Koszty badań przemysłowych pozwolą zmniejszyć wysokość podatku

Organy podatkowe nie posługują się zatem definicjami przyjętymi przez ustawodawcę w ustawie o zasadach finansowania nauki, lecz stoją na stanowisku, że zarówno prace badawcze, jak i prace rozwojowe powinny być traktowane jako rodzaj inwestycji, której efektem w zamiarze podatnika jest wytworzenie dobra, mogącego przyczynić się do powiększenia jego majątku.

Koszty badań przemysłowych pozwolą zmniejszyć wysokość podatku

Masz pytanie w sprawie zarządzania infrastrukturą badawczą? Zapytaj eksperta

Ekspert NCBR
Ekspert NCBR
Regulamin komercjalizacji B+R
Najlepsi fachowcy
Skuteczna pomoc
Odpowiedź eksperta na piśmie