Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Dobre praktyki

Utworzenie spółki przez PAN – czyją zgodę uzyskać? Utworzenie spółki przez PAN – czyją zgodę uzyskać?

Utworzenie spółki przez PAN – czyją zgodę uzyskać?

Z aktualnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. Nr 96, poz. 619 ze zm.), dalej: ustawa o PAN, wynika, że Polska Akademia Nauk oraz jej instytuty mogą, w celu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz prowadzenia działań z zakresu transferu technologii i promocji nauki, tworzyć spółki, obejmować lub nabywać i posiadać udziały oraz akcje spółek handlowych.

Utworzenie spółki przez PAN – czyją zgodę uzyskać?

Związki uczelni – niewykorzystany potencjał? Związki uczelni – niewykorzystany potencjał?

Związki uczelni – niewykorzystany potencjał?

Obowiązujące przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym przewidują niewykorzystaną do tej pory możliwość łączenia się uczelni publicznych oraz uczelni niepublicznych w związki.

Związki uczelni – niewykorzystany potencjał?

Udzielenie bezpłatnej licencji na korzystanie ze znaku towarowego przez uczelnię publiczną Udzielenie bezpłatnej licencji na korzystanie ze znaku towarowego przez uczelnię publiczną

Udzielenie bezpłatnej licencji na korzystanie ze znaku towarowego przez uczelnię publiczną

Udzielenie licencji na korzystanie ze znaku towarowego jest zazwyczaj prostą czynnością – wystarczy podpisanie umowy przez jej obie strony (licencjodawcę i licencjobiorcę). Jednak w przypadku udzielenia licencji na korzystanie ze znaku towarowego przez uczelnię publiczną należy uwzględnić dodatkowe wymagania wynikające ze szczegółowych przepisów regulujących kwestie rozporządzania mieniem uczelni publicznej

Udzielenie bezpłatnej licencji na korzystanie ze znaku towarowego przez uczelnię publiczną

Status PJB jako podatników VAT Status PJB jako podatników VAT

Status PJB jako podatników VAT

W praktyce, z perspektywy definicji działalności gospodarczej zawartej w ustawie o VAT oraz natury czynności wykonywanych przez PJB, większość PJB prowadzi „działalność mieszaną” ...

Status PJB jako podatników VAT

Ważne terminy dla uczelnianych spółek celowych Ważne terminy dla uczelnianych spółek celowych

Ważne terminy dla uczelnianych spółek celowych

Postanowienia umów lub statutów uczelnianych spółek celowych, działających w formie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółek akcyjnych, zazwyczaj nie zawierają odrębnych, niż wynikające z obowiązujących przepisów, postanowień odnośnie roku obrotowego spółki.

Ważne terminy dla uczelnianych spółek celowych

Masz pytanie w sprawie zarządzania infrastrukturą badawczą? Zapytaj eksperta

Ekspert NCBR
Ekspert NCBR
Regulamin komercjalizacji B+R
Najlepsi fachowcy
Skuteczna pomoc
Odpowiedź eksperta na piśmie

Ważne wydarzenia i terminy

 

Publikacje dla praktyków

thumbImage
Fundusze Venture Capital - Bridge Alfa -zagadnienia prawne i merytoryczne
Egzemplarz bezpłatny

Aktualności

Propozycje zwiększenia roli spółek celowych

Nowe propozycje ustwodawcy zmierzają do poszerzenia zakresu zadań spółek celowych oraz do zwiększenia znaczenia tego typu...

więcej
Uzasadnienie outsourcingu i jakość usług związanych z komercjalizacją

Projekty badawcze zawierające elementy prac rozwojowych (lub nawet wdrożeniowych) bardzo często wymagają ciągłego odnoszenia...

więcej
Budowanie efektywnych strategii wdrożeniowych

Punktem wyjścia w przygotowywaniu strategii wdrożeniowej jest zebranie wszystkich możliwych dylematów (najlepiej w formie...

więcej