Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Dobre praktyki

Komercjalizacja pośrednia wyłącznie jako aport do spółki celowej Komercjalizacja pośrednia wyłącznie jako aport do spółki celowej

Komercjalizacja pośrednia wyłącznie jako aport do spółki celowej

Nowelizacja prawa o szkolnictwie wyższym wprowadziła istotne zmiany dotyczące możliwości komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych przez uczelnie. Zgodnie z nowymi przepisami uczelnie będą mogły dokonywać komercjalizacji pośredniej przez aport do spółki celowej.

Komercjalizacja pośrednia wyłącznie jako aport do spółki celowej

Utworzenie spółki przez PAN – czyją zgodę uzyskać? Utworzenie spółki przez PAN – czyją zgodę uzyskać?

Utworzenie spółki przez PAN – czyją zgodę uzyskać?

Z aktualnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. Nr 96, poz. 619 ze zm.), dalej: ustawa o PAN, wynika, że Polska Akademia Nauk oraz jej instytuty mogą, w celu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz prowadzenia działań z zakresu transferu technologii i promocji nauki, tworzyć spółki, obejmować lub nabywać i posiadać udziały oraz akcje spółek handlowych.

Utworzenie spółki przez PAN – czyją zgodę uzyskać?

Związki uczelni – niewykorzystany potencjał? Związki uczelni – niewykorzystany potencjał?

Związki uczelni – niewykorzystany potencjał?

Obowiązujące przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym przewidują niewykorzystaną do tej pory możliwość łączenia się uczelni publicznych oraz uczelni niepublicznych w związki.

Związki uczelni – niewykorzystany potencjał?

Udzielenie bezpłatnej licencji na korzystanie ze znaku towarowego przez uczelnię publiczną Udzielenie bezpłatnej licencji na korzystanie ze znaku towarowego przez uczelnię publiczną

Udzielenie bezpłatnej licencji na korzystanie ze znaku towarowego przez uczelnię publiczną

Udzielenie licencji na korzystanie ze znaku towarowego jest zazwyczaj prostą czynnością – wystarczy podpisanie umowy przez jej obie strony (licencjodawcę i licencjobiorcę). Jednak w przypadku udzielenia licencji na korzystanie ze znaku towarowego przez uczelnię publiczną należy uwzględnić dodatkowe wymagania wynikające ze szczegółowych przepisów regulujących kwestie rozporządzania mieniem uczelni publicznej

Udzielenie bezpłatnej licencji na korzystanie ze znaku towarowego przez uczelnię publiczną

Masz pytanie w sprawie zarządzania infrastrukturą badawczą? Zapytaj eksperta

Ekspert NCBR
Ekspert NCBR
Regulamin komercjalizacji B+R
Najlepsi fachowcy
Skuteczna pomoc
Odpowiedź eksperta na piśmie

Ważne wydarzenia i terminy

 

Publikacje dla praktyków

thumbImage
Fundusze Venture Capital - Bridge Alfa -zagadnienia prawne i merytoryczne
Egzemplarz bezpłatny

Aktualności

Zasady bankowania tkanek w świetle znowelizowanej ustawy transplantacyjnej

W porównaniu do starej wersji ustawy transplatacyjnej, została wyraźnie rozróżniona kwestia przeszczepiania tkanek i komórek od...

więcej
Modele umów konsorcjum w komercjalizacji wyników badań

Opierając się na praktyce opracowano trzy modelowe rozwiązania dla współpracy w ramach projektowanego konsorcjum.

więcej
Finansowanie centrów transferu technologii z dotacji na utrzymanie potencjału badawczego

Zbliża się koniec roku i warto również zaznaczyć, że przeznaczenie 2% środków finansowych przyznanych na utrzymanie potencjału...

więcej