Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Dobre praktyki

Komercjalizacja wyników prac B + R może prowadzić do zwrotu części dofinansowania Komercjalizacja wyników prac B + R może prowadzić do zwrotu części dofinansowania

Komercjalizacja wyników prac B + R może prowadzić do zwrotu części dofinansowania

Kwestia kwalifikowalności podatku od towarów i usług (VAT) w ramach różnych projektów dofinansowanych ze środków publicznych jest jednym z zagadnień, które wywołuje najwięcej kontrowersji i wątpliwości. W toku realizacji projektu, a nawet po jego zakończeniu, mogą zajść okoliczności powodujące utratę tego statusu przez początkowo kwalifikowalny podatek VAT. To, że w danym momencie podatek VAT związany z zakupami w ramach projektu jest kwalifikowany, nie oznacza bowiem, że sytuacja ta nie ulegnie w przyszłości zmianie z uwagi na określone działania beneficjenta.

Komercjalizacja wyników prac B + R może prowadzić do zwrotu części dofinansowania

Komercjalizacja pośrednia wyłącznie jako aport do spółki celowej Komercjalizacja pośrednia wyłącznie jako aport do spółki celowej

Komercjalizacja pośrednia wyłącznie jako aport do spółki celowej

Nowelizacja prawa o szkolnictwie wyższym wprowadziła istotne zmiany dotyczące możliwości komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych przez uczelnie. Zgodnie z nowymi przepisami uczelnie będą mogły dokonywać komercjalizacji pośredniej przez aport do spółki celowej.

Komercjalizacja pośrednia wyłącznie jako aport do spółki celowej

Utworzenie spółki przez PAN – czyją zgodę uzyskać? Utworzenie spółki przez PAN – czyją zgodę uzyskać?

Utworzenie spółki przez PAN – czyją zgodę uzyskać?

Z aktualnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. Nr 96, poz. 619 ze zm.), dalej: ustawa o PAN, wynika, że Polska Akademia Nauk oraz jej instytuty mogą, w celu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz prowadzenia działań z zakresu transferu technologii i promocji nauki, tworzyć spółki, obejmować lub nabywać i posiadać udziały oraz akcje spółek handlowych.

Utworzenie spółki przez PAN – czyją zgodę uzyskać?

Związki uczelni – niewykorzystany potencjał? Związki uczelni – niewykorzystany potencjał?

Związki uczelni – niewykorzystany potencjał?

Obowiązujące przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym przewidują niewykorzystaną do tej pory możliwość łączenia się uczelni publicznych oraz uczelni niepublicznych w związki.

Związki uczelni – niewykorzystany potencjał?

Masz pytanie w sprawie zarządzania infrastrukturą badawczą? Zapytaj eksperta

Ekspert NCBR
Ekspert NCBR
Regulamin komercjalizacji B+R
Najlepsi fachowcy
Skuteczna pomoc
Odpowiedź eksperta na piśmie

Ważne wydarzenia i terminy

 

Publikacje dla praktyków

thumbImage
Fundusze Venture Capital - Bridge Alfa -zagadnienia prawne i merytoryczne
Egzemplarz bezpłatny

Aktualności

Mniej wniosków o uzyskanie patentu w 2017 r.

Polska na 15. miejscu na świecie pod względem liczby przyznanych patentów. W ubiegłym roku było ich ponad 3 tys.

więcej
Terapie niestandardowe w praktyce

Uczelniane ośrodki naukowe, a nie wielkie koncerny, są najczęściej autorami nowatorskich technologii, leków sierocych czy...

więcej
Zarządzanie bazą technologii przygotowanych do komercjalizacji w jednostkach naukowych

Państwowe jednostki badawcze coraz częściej prezentują wyniki swoich prac w formie zwartego katalogu technologii, często...

więcej