Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Dobre praktyki

Uczelnia nie zawsze ma prawo do pomniejszenia podatku należnego o naliczony Uczelnia nie zawsze ma prawo do pomniejszenia podatku należnego o naliczony

Uczelnia nie zawsze ma prawo do pomniejszenia podatku należnego o naliczony

Obecnie coraz częściej jednostki naukowe działają aktywnie nie tylko w zakresie swojej działalności statutowej, ale podejmują również działalność charakterystyczną dla przedsiębiorców, wykonując czynności co do zasady podlegające podatkowi od towarów i usług. Coraz częściej uczelnie publiczne oraz jednostki naukowe angażują się przy tym w realizację różnorodnych projektów dofinansowanych z zewnętrznych źródeł.

Uczelnia nie zawsze ma prawo do pomniejszenia podatku należnego o naliczony

Rozliczenie badań naukowych i rozwojowych takie same na gruncie PoDP Rozliczenie badań naukowych i rozwojowych takie same na gruncie PoDP

Rozliczenie badań naukowych i rozwojowych takie same na gruncie PoDP

Na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych obowiązuje autonomiczna definicja prac rozwojowych, a rozróżnienie między pojęciami „badania naukowe” i „prace rozwojowe” obecne w ustawie o zasadach finansowania nauki nie ma generalnie wpływu na zasady opodatkowania tym podatkiem.

Rozliczenie badań naukowych i rozwojowych takie same na gruncie PoDP

Nabycie praw do wyników prac B+R od innych podmiotów Nabycie praw do wyników prac B+R od innych podmiotów

Nabycie praw do wyników prac B+R od innych podmiotów

Oprócz wytworzenia we własnym zakresie, PJB może również nabyć prawa do wyników prac B+R od podmiotów zewnętrznych (w celu późniejszej ich komercjalizacji). Należy pamiętać, że w świetle przepisów podatkowych, za podmioty zewnętrzne są uznawani również m.in. naukowcy współpracujący z jednostką na podstawie umowy o dzieło.

Nabycie praw do wyników prac B+R od innych podmiotów

Wniesienie praw własności intelektualnej do spółki kapitałowej Wniesienie praw własności intelektualnej do spółki kapitałowej

Wniesienie praw własności intelektualnej do spółki kapitałowej

Wkład niepieniężny może zostać wniesiony do spółki przez PJB (będącej wspólnikiem lub akcjonariuszem) jako forma pokrycia kapitału zakładowego. W zamian PJB otrzymuje udziały w spółce z o.o. lub akcje w spółce akcyjnej. Wkładem niepieniężnym mogą być prawa do rzeczy (ruchomości bądź nieruchomości) oraz inne prawa majątkowe (w tym prawa autorskie, patenty, inne prawa własności intelektualnej, oraz know-how).

Wniesienie praw własności intelektualnej do spółki kapitałowej

Zagadnienia podatkowe związane z pośrednią komercjalizacją wyników prac B+R Zagadnienia podatkowe związane z pośrednią komercjalizacją wyników prac B+R

Z perspektywy podatkowej wniesienie wkładu, którego przedmiotem będzie wyłącznie prawo, powinno być kwalifikowane jako forma wkładu niepieniężnego. Teoretycznie, w ramach szerzej zakrojonych procesów restrukturyzacyjnych, możliwe jest również wystąpienie sytuacji, w której do odrębnej spółki kapitałowej (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej) (Z perspektywy podatkowej nie ma różnicy pomiędzy wniesieniem aportu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a wniesieniem aportu do spółki akcyjnej (Tj. przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego) wydzielana jest część PJB (np. jeden z działów).

Zagadnienia podatkowe związane z pośrednią komercjalizacją wyników prac B+R

Masz pytanie w sprawie zarządzania infrastrukturą badawczą? Zapytaj eksperta

Ekspert NCBR
Ekspert NCBR
Regulamin komercjalizacji B+R
Najlepsi fachowcy
Skuteczna pomoc
Odpowiedź eksperta na piśmie

Ważne wydarzenia i terminy

 

Publikacje dla praktyków

thumbImage
Fundusze Venture Capital - Bridge Alfa -zagadnienia prawne i merytoryczne
Egzemplarz bezpłatny

Aktualności

Propozycje zwiększenia roli spółek celowych

Nowe propozycje ustwodawcy zmierzają do poszerzenia zakresu zadań spółek celowych oraz do zwiększenia znaczenia tego typu...

więcej
Uzasadnienie outsourcingu i jakość usług związanych z komercjalizacją

Projekty badawcze zawierające elementy prac rozwojowych (lub nawet wdrożeniowych) bardzo często wymagają ciągłego odnoszenia...

więcej
Budowanie efektywnych strategii wdrożeniowych

Punktem wyjścia w przygotowywaniu strategii wdrożeniowej jest zebranie wszystkich możliwych dylematów (najlepiej w formie...

więcej