Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Dobre praktyki

Udzielenie bezpłatnej licencji na korzystanie ze znaku towarowego przez uczelnię publiczną Udzielenie bezpłatnej licencji na korzystanie ze znaku towarowego przez uczelnię publiczną

Udzielenie bezpłatnej licencji na korzystanie ze znaku towarowego przez uczelnię publiczną

Udzielenie licencji na korzystanie ze znaku towarowego jest zazwyczaj prostą czynnością – wystarczy podpisanie umowy przez jej obie strony (licencjodawcę i licencjobiorcę). Jednak w przypadku udzielenia licencji na korzystanie ze znaku towarowego przez uczelnię publiczną należy uwzględnić dodatkowe wymagania wynikające ze szczegółowych przepisów regulujących kwestie rozporządzania mieniem uczelni publicznej

Udzielenie bezpłatnej licencji na korzystanie ze znaku towarowego przez uczelnię publiczną

Status PJB jako podatników VAT Status PJB jako podatników VAT

Status PJB jako podatników VAT

W praktyce, z perspektywy definicji działalności gospodarczej zawartej w ustawie o VAT oraz natury czynności wykonywanych przez PJB, większość PJB prowadzi „działalność mieszaną” ...

Status PJB jako podatników VAT

Ważne terminy dla uczelnianych spółek celowych Ważne terminy dla uczelnianych spółek celowych

Ważne terminy dla uczelnianych spółek celowych

Postanowienia umów lub statutów uczelnianych spółek celowych, działających w formie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółek akcyjnych, zazwyczaj nie zawierają odrębnych, niż wynikające z obowiązujących przepisów, postanowień odnośnie roku obrotowego spółki.

Ważne terminy dla uczelnianych spółek celowych

Uczelnia nie zawsze ma prawo do pomniejszenia podatku należnego o naliczony Uczelnia nie zawsze ma prawo do pomniejszenia podatku należnego o naliczony

Uczelnia nie zawsze ma prawo do pomniejszenia podatku należnego o naliczony

Obecnie coraz częściej jednostki naukowe działają aktywnie nie tylko w zakresie swojej działalności statutowej, ale podejmują również działalność charakterystyczną dla przedsiębiorców, wykonując czynności co do zasady podlegające podatkowi od towarów i usług. Coraz częściej uczelnie publiczne oraz jednostki naukowe angażują się przy tym w realizację różnorodnych projektów dofinansowanych z zewnętrznych źródeł.

Uczelnia nie zawsze ma prawo do pomniejszenia podatku należnego o naliczony

Masz pytanie w sprawie zarządzania infrastrukturą badawczą? Zapytaj eksperta

Ekspert NCBR
Ekspert NCBR
Regulamin komercjalizacji B+R
Najlepsi fachowcy
Skuteczna pomoc
Odpowiedź eksperta na piśmie