Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Transfer bezpośredni komercjalizacji

Transfer technologii to proces przekazywania wyników prac badawczo-rozwojowych w postaci własności intelektualnej lub myśłi technologicznej bezpośrednio do zastosowania na rynku przemysłowym lub w gospodarce.

Komercjalizacja bezpośrednia dotyczy sprzedaży wyników badań naukowych, prac rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami albo oddawania do używania tych wyników lub know-how, w szczególności na podstawie umowy licencyjnej, najmu oraz dzierżawy.

Transfer technologii poprzez sprzedaż lub licencję wiążę się z przygotowaniem umowy, która będzie określac aspekty przeniesienia praw z tytułu przysługującej własności intelektualnej lub know-how.

Współpraca jednostek naukowych z podmiotami przyczynia się w ten sposób do transferu technologii do gospodarki w celu osiągnięcia praktycznego jej zastosowania na rynku.

Masz pytanie w sprawie zarządzania infrastrukturą badawczą? Zapytaj eksperta

Ekspert NCBR
Ekspert NCBR
Regulamin komercjalizacji B+R
Najlepsi fachowcy
Skuteczna pomoc
Odpowiedź eksperta na piśmie

Ważne wydarzenia i terminy

 

Publikacje dla praktyków

thumbImage
Fundusze Venture Capital - Bridge Alfa -zagadnienia prawne i merytoryczne
Egzemplarz bezpłatny

Aktualności

Mniej wniosków o uzyskanie patentu w 2017 r.

Polska na 15. miejscu na świecie pod względem liczby przyznanych patentów. W ubiegłym roku było ich ponad 3 tys.

więcej
Terapie niestandardowe w praktyce

Uczelniane ośrodki naukowe, a nie wielkie koncerny, są najczęściej autorami nowatorskich technologii, leków sierocych czy...

więcej
Zarządzanie bazą technologii przygotowanych do komercjalizacji w jednostkach naukowych

Państwowe jednostki badawcze coraz częściej prezentują wyniki swoich prac w formie zwartego katalogu technologii, często...

więcej