Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Transfer bezpośredni komercjalizacji

Transfer technologii to proces przekazywania wyników prac badawczo-rozwojowych w postaci własności intelektualnej lub myśłi technologicznej bezpośrednio do zastosowania na rynku przemysłowym lub w gospodarce.

Komercjalizacja bezpośrednia dotyczy sprzedaży wyników badań naukowych, prac rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami albo oddawania do używania tych wyników lub know-how, w szczególności na podstawie umowy licencyjnej, najmu oraz dzierżawy.

Transfer technologii poprzez sprzedaż lub licencję wiążę się z przygotowaniem umowy, która będzie określac aspekty przeniesienia praw z tytułu przysługującej własności intelektualnej lub know-how.

Współpraca jednostek naukowych z podmiotami przyczynia się w ten sposób do transferu technologii do gospodarki w celu osiągnięcia praktycznego jej zastosowania na rynku.

Masz pytanie w sprawie zarządzania infrastrukturą badawczą? Zapytaj eksperta

Ekspert NCBR
Ekspert NCBR
Regulamin komercjalizacji B+R
Najlepsi fachowcy
Skuteczna pomoc
Odpowiedź eksperta na piśmie