Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wycena IP

Uczelnie stosują różne metody szacowania IP. Metoda wyceny przyjmowana jest w zalezności od celu jej dokonania. Wycena praw własności intelektualnej jest procesem skomplikowanym, wymagającym uwzględnienia szeregu czynników o charakterze faktycznym, prawnym oraz ekonomicznym. Chodzi tutaj zarówno o czynniki istniejące obecnie, czynniki historyczne, jak i przewidywane zdarzenia przyszłe.

Przy wycenie wskazane stosowanie różnych metod szacowania IP Przy wycenie wskazane stosowanie różnych metod szacowania IP

Przy wycenie wskazane stosowanie różnych metod szacowania IP

Wartości niematerialne i prawne są istotnym składnikiem aktywów danej jednostki. Niejednokrotnie decydują one o rentowności prowadzonej przez nią działalności, a tym samym możliwości rozwoju i podejmowania praw badawczo-rozwojowych w nowych kierunkach. Jednocześnie jednak z uwagi na niematerialny...

Przy wycenie wskazane stosowanie różnych metod szacowania IP

Masz pytanie w sprawie zarządzania infrastrukturą badawczą? Zapytaj eksperta

Ekspert NCBR
Ekspert NCBR
Regulamin komercjalizacji B+R
Najlepsi fachowcy
Skuteczna pomoc
Odpowiedź eksperta na piśmie