Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Akty prawne

Duża ustawa o innowacyjności

Dz.U.2017.2201

Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej

Finanse publiczne.

Stan prawny: 10 listopada 2017 r.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. Finanse publiczne.

Masz pytanie w sprawie komercjalizacji B+R? Zapytaj eksperta

Ekspert NCBR
Ekspert NCBR
Regulamin komercjalizacji B+R
Najlepsi fachowcy
Skuteczna pomoc
Odpowiedź eksperta na piśmie