Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Badania i rozwój

Udział przychodów generowanych na wynikach B+R w przychodach całkowitych polskich przedsiębiorców jest coraz większy i opłaca się im inwestować w B+R. Aż 80%  z nich zamierza zwiększyć wydatki na badania i rozwój w najbliższej lub średniej perspektywie czasowej. To wnioski z raportu „Opłacalność inwestowania w badania i rozwój” przygotowanego przez firmę doradczą PwC oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.  

Polskim przedsiębiorcom opłaca się inwestować w badania i rozwój. Dane zebrane w raporcie pokazują, że udział przychodów generowanych na wynikach B+R w przychodach całkowitych polskich przedsiębiorstw jest coraz większy, bez względu na ich wielkość. W 2014 roku wyniósł średnio 16,62%. Oznacza to, że udział przychodów z B+R wzrósł z 9,74% w 2008 r. aż o niemal 7 p.p. do roku 2014. Największy odsetek przychodów z wyników B+R w przychodach operacyjnych widoczny jest w sektorach chemicznym i farmaceutycznym (47,33%), produkcji pojazdów i maszyn (45,66%) oraz IT (25,24%).
Według respondentów przeprowadzonego na potrzeby raportu badania efekty inwestycji w badania i rozwój są widoczne dosyć szybko. 32% z nich opowiedziało, iż pierwsze zyski osiąga już po roku od wdrożenia wyników prac B+R, a 27%, że osiąga zyski po 2 latach. Wynika z tego, iż niemal 60% przedsiębiorstw osiąga zyski z działalności B+R w czasie do 2 lat od wdrożenia wyników.

Przedsiębiorcy traktują przy tym prace badawczo-rozwojowe jako źródło tworzenia nowych produktów. Aż 41% wprowadzanych na rynek w 2014 r. nowych produktów było wynikiem prac B+R. Współczynnik ten kształtował się na poziomie 44% dużych przedsiębiorstw i wynosił 40% dla MŚP. Najwięcej nowych produktów w 2014 r. wprowadziła branża produkcji elektrycznej i elektronicznej. Średnio 18 nowych produktów na przedsiębiorstwo.

Dane, zebrane w raporcie „Opłacalność inwestowania w badania i rozwój”, jednoznacznie wskazują także, że z roku na rok systematycznie wzrasta zaangażowanie kapitałowe polskich przedsiębiorców w szeroko rozumianą działalność badawczą i rozwojową (tj. zarówno samo prowadzenie badań, jak i aparaturę naukowo-badawczą). W latach 2011-2013 wydatki wewnętrzne przedsiębiorców z sektora przetwórstwa przemysłowego na B+R wzrosły aż o 68%. Dynamicznie zwiększa się też zatrudnienie w polskim przemyśle na stanowiskach badawczo-rozwojowych. Według GUS od roku 2011 do 2013 w tym obszarze przemysłu powstało prawie 3500 nowych etatów.

Z badania przeprowadzonego na potrzeby raportu PwC i NCBR, w którym wzięło udział ponad 300 respondentów (74% z sektora małych i średnich firm), wynika, że najwięcej na badania i rozwój wydają przedsiębiorstwa działające od 10-15 lat. Ich wydatki stanowiły 47% wydatków poniesionych w 2014 r. Średnia liczba projektów realizowanych samodzielnie w ciągu ostatnich 3 lat przez jedno przedsiębiorstwo w tej grupie wynosi około 7 projektów. Przedsiębiorstwa krócej działające na rynku średnio realizowały ponad 2 razy mniej projektów.

58% wydatków w przedsiębiorstwach na B+R stanowią koszty wewnętrzne (tj. wynagrodzenia pracowników, amortyzacja sprzętu), a 11% tych wydatków to koszty związane z zakupem sprzętu. Ponad 50-procentowy udział tych pierwszych utrzymuje się przez cały okres badania, czyli od 2008 roku. Oznacza to, że przedsiębiorstwa wciąż aktywnie i bezpośrednio uczestniczą w swoich projektach B+R.

Przedsiębiorstwa optymistycznie patrzą na przyszłość działalności B+R. Zdecydowana większość, aż 80% respondentów, prognozuje zwiększenie wydatków na badania i rozwój, zarówno w krótkim okresie (1-2 lata), jak i średnim (3-5 lat). Większość z nich zakłada, że wydatki wzrosną średnio o 11% w krótkim okresie oraz o 13% w średnim.

Masz pytanie w sprawie komercjalizacji B+R? Zapytaj eksperta

Ekspert NCBR
Ekspert NCBR
Regulamin komercjalizacji B+R
Najlepsi fachowcy
Skuteczna pomoc
Odpowiedź eksperta na piśmie

Ważne wydarzenia i terminy

 

Publikacje dla praktyków

thumbImage
Fundusze Venture Capital - Bridge Alfa -zagadnienia prawne i merytoryczne
Egzemplarz bezpłatny