Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Prawo

Finanse publiczne.

Stan prawny: 10 listopada 2017 r.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. Finanse publiczne.

ITPP2/443-399/13/KT

Prawo do pomniejszenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przez Uniwersytet, w związku z zakupami dokonywanymi na potrzeby realizacji badań, w ramach projektu, zgodnie z art. 86 u.p.t.u.

Masz pytanie w sprawie komercjalizacji B+R? Zapytaj eksperta

Ekspert NCBR
Ekspert NCBR
Regulamin komercjalizacji B+R
Najlepsi fachowcy
Skuteczna pomoc
Odpowiedź eksperta na piśmie