Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Prawo

IBPP3/443-1223/13/JP

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w oparciu o proporcję, o której mowa w art. 90 u.p.t.u. w związku z wydatkami mieszanymi związanymi ze "strefą administracyjną" uczelni.

IPPP2/443-821/13-4/BH

Odliczenie podatku od towarów i usług od zakupów służących realizacji projektu SiCMAT realizowanego w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Koszt kwalifikowany projektu.

IPTPP1/443-766/13-5/MH

Prawo uniwersytetu do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją przedsięwzięcia w ramach umowy konsorcjum, którego celem jest wytworzenie nowych materiałów i rozwiązań technologicznych do produkcji elektroniki el

ILPP2/443-144/13-2/TW

Obniżenie kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją przez Uczelnię programu związanego z pozyskaniem dofinansowania na projekt badawczy.

IPTPP2/443-797/13-2/JN

Prawo do odliczenia podatku od towarów i usług przez Uczelnię w związku z zakupem towarów i usług dokonywanych w projekcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013.

ITPP2/443-421/13/AW

Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu dotyczącego opracowania innowacyjnego preparatu.

IPPB4/415-251/13-2/MP

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania wynagrodzeń finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy.

Usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych

Opinia UZP z dnia 7 grudnia 2011 r.

Wyłączenie stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych w przypadku usług w zakresie badań naukowych, prac rozwojowych oraz świadczenia usług badawczych (art. 4 pkt 3 lit. e).

Stosowanie PZP przez instytuty badawcze

Opinia UZP z dnia 7 grudnia 2011 r.

Obowiązek stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych przez instytuty badawcze (dawniej jednostki badawczo – rozwojowe).

Masz pytanie w sprawie komercjalizacji B+R? Zapytaj eksperta

Ekspert NCBR
Ekspert NCBR
Regulamin komercjalizacji B+R
Najlepsi fachowcy
Skuteczna pomoc
Odpowiedź eksperta na piśmie