Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Prawo

ILPB3/423-188/07-2/HS

Wydatki na opracowanie nowej technologii oraz uzyskanie atestu i certyfikatu jako koszt uzyskania przychodów.

IPPB5/423-752/09-4/AM

Skutki podatkowe wniesienia aportu do spółki celowej i zwolnienie od podatku dochodu wydatkowanego na nabycie tego aportu.

ITPB1/415-74/10/WM

Zasady kwalifikacji wydatków poniesionych na realizację projektów celowych jako wartości niematerialnych i prawnych.

IBPBI/2/423-1331/09/PC

Zwolnienie z opodatkowania kwoty pozostałej z roku poprzedniego na pokrycie kosztów podatkowych nie znajdujących odzwierciedlenia w dochodach z bieżącego roku.

Masz pytanie w sprawie komercjalizacji B+R? Zapytaj eksperta

Ekspert NCBR
Ekspert NCBR
Regulamin komercjalizacji B+R
Najlepsi fachowcy
Skuteczna pomoc
Odpowiedź eksperta na piśmie