Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wzory i instrukcje

Transfer B+R z przeniesienem praw Transfer B+R z przeniesienem praw

Transfer B+R z przeniesienem praw

Sprzedaż praw jest najpopularniejszą formą transferu wyników badań naukowych. Komercjalizacja wyników prac B+R nie jest procesem, który zaczyna się w momencie podjęcia przez PJB decyzji o sprzedaży wyników prac badawczych. Komercjalizacja bowiem wymaga szeregu działań poprzedzających (takich jak pozyskanie wyników prac B+R ich  odpowiednie  zaksięgowanie  itp.),  bez  których  komercjalizacja  sensu
stricto nie może mieć miejsca.

Transfer B+R z przeniesienem praw

Umowa licencji Umowa licencji

Umowa licencji

Warto prześledzić dokładnie ścieżkę komercjalizacji z udzieleniem licencji aby ukształtować wzajemne prawa i obowiązki z tytułu licencji na wyniki prac B+R.

Umowa licencji

Umowa licencyjna – aport Umowa licencyjna – aport

Umowa licencyjna – aport

Licencja jako wkład do spółki: może być ograniczona w czasie, można ustanowić zakaz przenoszenia licencji, udzielania sublicencji.

Umowa licencyjna – aport

Masz pytanie w sprawie komercjalizacji B+R? Zapytaj eksperta

Ekspert NCBR
Ekspert NCBR
Regulamin komercjalizacji B+R
Najlepsi fachowcy
Skuteczna pomoc
Odpowiedź eksperta na piśmie

Ważne wydarzenia i terminy

 

Publikacje dla praktyków

thumbImage
Fundusze Venture Capital - Bridge Alfa -zagadnienia prawne i merytoryczne
Egzemplarz bezpłatny