Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wzory i instrukcje

Przykładowe wzory umów dotyczących działalności komercyjnej jednostek badawczych Przykładowe wzory umów dotyczących działalności komercyjnej jednostek badawczych

Przykładowe wzory umów dotyczących działalności komercyjnej jednostek badawczych

W załączeniu zaprezentowano szablonowe wzory dwóch dokumentów:umowy o świadczenie usług badawczych z wykorzystaniem infrastruktury badawczej sfinansowanej ze środków publicznych, umowy o korzystanie z infrastruktury badawczej do celów prowadzenia prac badawczo-rozwojowych,które mogą stać się bazą dla przygotowania własnych dokumentów jednostek badawczych.

Przykładowe wzory umów dotyczących działalności komercyjnej jednostek badawczych

Regulamin znaku towarowego Regulamin znaku towarowego

Regulamin znaku towarowego

Niniejszy wzór regulaminu znaku towarowego stanowi przykład regulaminu wspólnego prawa ochronnego na znak towarowy przewidzianego w art. 122 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku prawo własności przemysłowej.

Regulamin znaku towarowego

Umowa o ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na prawie wyłącznym Umowa o ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na prawie wyłącznym

Umowa o ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na prawie wyłącznym

Przedmiotem umowy o ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego będzie patent, prawo ochronne lub prawo z rejestracji jako prawa nadające się do gospodarczej eksploatacji. Plusem ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych jest to, że korzystają one z silnej ochrony prawnej, zbliżonej do własności, co powinno przemawiać za szerszym ich wykorzystaniem w ramach obrotu technologią.

Umowa o ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na prawie wyłącznym

Umowa o wykonanie prac badawczo-rozwojowych Umowa o wykonanie prac badawczo-rozwojowych

Umowa o wykonanie prac badawczo-rozwojowych

Umowa o wykonanie prac badawczo-rozwojowych może być zawarta pomiędzy różnymi podmiotami, w tym pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami, wyłącznie pomiędzy jednostkami naukowymi lub wyłącznie pomiędzy przedsiębiorcami.

Umowa o wykonanie prac badawczo-rozwojowych

Umowa konsorcjum Umowa konsorcjum

Umowa konsorcjum

Konsorcjum jest najczęściej występującą umową dotyczącą wspólnej realizacji projektów B+R

Umowa konsorcjum

Transfer B+R z przeniesienem praw Transfer B+R z przeniesienem praw

Transfer B+R z przeniesienem praw

Sprzedaż praw jest najpopularniejszą formą transferu wyników badań naukowych. Komercjalizacja wyników prac B+R nie jest procesem, który zaczyna się w momencie podjęcia przez PJB decyzji o sprzedaży wyników prac badawczych. Komercjalizacja bowiem wymaga szeregu działań poprzedzających (takich jak pozyskanie wyników prac B+R ich  odpowiednie  zaksięgowanie  itp.),  bez  których  komercjalizacja  sensu
stricto nie może mieć miejsca.

Transfer B+R z przeniesienem praw

Umowa licencji Umowa licencji

Umowa licencji

Warto prześledzić dokładnie ścieżkę komercjalizacji z udzieleniem licencji aby ukształtować wzajemne prawa i obowiązki z tytułu licencji na wyniki prac B+R.

Umowa licencji

Masz pytanie w sprawie komercjalizacji B+R? Zapytaj eksperta

Ekspert NCBR
Ekspert NCBR
Regulamin komercjalizacji B+R
Najlepsi fachowcy
Skuteczna pomoc
Odpowiedź eksperta na piśmie